Matematisk statistik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

Föreläsningsanteckningar och övningsuppgifter

Pris:
50 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Lund – visa var
Säljare:
Elin Törnquist
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons