Mathematics and statistics for the bio- sciences

ISBN-13:
9780135605417
ISBN-10:
0135605415
Författare:
Eason, Coles, Gettingby

Fint skick. Sparsamt understruket

Pris:
50 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm – visa var
Säljare:
Therese Hansson
Tel:
0707589389
Maila annonsören

Anmäl annons