Mediekultur och Mediesamhälle

ISBN-13:
9789171731692
ISBN-10:
9171731695
Författare:
Jostein Gripsrud
Utgåva:
2 upplagan, tredje tryckningen

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Carolina Mella
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons