Mikroekonomi

ISBN-13:
9789144007380
ISBN-10:
9144007388
Författare:
Roger Axelsson, Bertil Holmlund, Roger Jacobsson, Karl-gustaf löfgren, Tönu Puu
Utgåva:
2

Pris:
150 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Ekonomi
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Niclas Westberg
Tel:
070 64 77 592
Maila annonsören

Anmäl annons