Numerical Methods

ISBN-13:
9780486428079
ISBN-10:
0486428079
Författare:
Germund Dahlquist , Ake Bjorck , Germund Dahlquist
Utgåva:
Reprint

Nyskick. Inte använt den.

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm – visa var
Säljare:
Antonio Morales
Tel:
0700927283
Maila annonsören

Anmäl annons