Omvårdnad blandad litteratur

Följande böcker säljes, finns i Luleå, kan skickas. Köparen betalar frakten.

”Operationssjukvård- operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad” (2012) - 300 kr

”Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet” Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, upplaga 3) - 150 kr

”Medicin och teknik” Lindén & Öberg (2006) - 400 kr

SÅLD (”Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde”) SÅLD!!

”Den kvalitativa forskningsintervjun” Kvale & Brinkmann (2014) - 250 kr

”Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet” Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016, 4:e upplagan) - 250 kr

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons