Omvårdnadens grunder - paket : (bok + digital produkt)

ISBN-13:
9789144103044
ISBN-10:
9144103042
Utgåva:
2

Allt du behöver för Termin 1 SSK programmet
Alla böcker är nyskikt
Människokoppen fysiologi och anatomi: 500 kr
Arbetsboken människokroppen: 75 kr
Alla 3 omvårdnadens grunder med digitala produkt: 800 kr
Etikboken + digital produkt : 300 kr
klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor: 250 kr
Medicinsk teknik + digital produkt: 270 kr
läkemedelsberäkning och läkemedelshantering: 150 kr
sjuksköterskans kärnkompetens: 250 kr
Jämlik vård: 150 kr
omvårdnadsteorier i klinisk praxis: 200 kr
klinisk kemi och klinisk fysiologi: 100 kr
illustrerad farmakologi: 150 kr

Pris:
800 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Omvårdnad
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Lamia
Tel:
0727184136
Maila annonsören

Anmäl annons