Operations Management

Kurskod:
T0008N
ISBN-13:
9780132458917
ISBN-10:
0132458918
Författare:
Lee J. Krajewski , Larry P. Ritzman , Manoj K. Malhotraajew
Utgåva:
Global ed of 9th revised ed

Till kursen Operations management.
9de utgåvan fungerar precis lika bra som den 10de!
Finns på porsön.

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Ellen
Tel:
0707134588
Maila annonsören

Anmäl annons