Operations Management: Processes and Supply Chains

ISBN-13:
9780273766834
ISBN-10:
027376683X
Författare:
Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Utgåva:
10

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Åsa
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons