Organizing in the face of risk and threat

ISBN-13:
9781848447998
ISBN-10:
184844799X
Författare:
Barbara Czarniawska

Boken är i nyskick

Pris:
150 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Johanna Virdstedt
Tel:
0736692877
Maila annonsören

Anmäl annons