Peace and Conflict Studies

ISBN-13:
9781412961202
ISBN-10:
1412961203
Författare:
David P. Barash , Charles P. Webel , David P. Barash
Utgåva:
2

Swishbetalning
Ev frakt tillkommer i priset.

Pris:
300 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Josefin Frisén
Tel:
0738182689
Maila annonsören

Anmäl annons