Projektledning

ISBN-13:
9789147097258
ISBN-10:
9147097256
Författare:
A. Hallin, T. Karrbom Gustavsson

ISBN: 978-91-47-09725-8
Liber AB, Malmö 2012
Överstrykningar i text

Pris:
60 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Ella
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons