Projektoken Metod och styrning för lyckade projekt

ISBN-13:
9789144074245
ISBN-10:
9144074247
Författare:
Marttala, Karlsson
Utgåva:
3

Finns i Borlänge

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Borlänge – visa var
Säljare:
Fredrik Carlsson
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons