Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser

ISBN-13:
9788293082088
ISBN-10:
8293082089
Författare:
Arnulf Kogstad, Ragnfrid Kogstad

Norsk bok. Skickas mot frakt annars finns boken i Västervik.

Pris:
120 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Kalmar – visa var
Säljare:
Caroline Westerholm
Tel:
0739714422
Maila annonsören

Anmäl annons