Qualitative research methods

ISBN-13:
9780471168683
ISBN-10:
0471168688
Författare:
Steven J. Taylor, Robert Bogdan
Utgåva:
Third edition

Skickas mot frakt annars finns den i Västervik. Gott skick.

Pris:
290 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Kalmar – visa var
Säljare:
Caroline Westerholm
Tel:
0739714422
Maila annonsören

Anmäl annons