Redovisning : från bokföring till analys

ISBN-13:
9789144114347
ISBN-10:
9144114346
Författare:
Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand
Utgåva:
2

Inga markeringar

Pris:
200 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Visby – visa var
Säljare:
Caroline Broman
Tel:
0768155222
Maila annonsören

Anmäl annons