Samhällsvetenskapliga metoder

ISBN-13:
978470906864
ISBN-10:
47090686
Författare:
Alan Bryman
Utgåva:
Uppl.2 2011

Nyskick. 470kr i ursprungspris. Inga anteckningar i.

Pris:
300 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Karin Westberg
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons