Saunders comprehensive veterinary dictionary

ISBN-13:
9780702027895
ISBN-10:
0702027898
Författare:
DC Blood, VP Studdert, CC Gay
Utgåva:
Third edition

Veterinärstudent? Intresserad av djursjukvård och/eller medicin? Säljer nu litteratur som under mina veterinärmedicinstudier kom mig extremt väl till nytta. Kanske kan de nu hjälpa någon annan studerande eller bara nyfiken? Boken i mycket bra skick. Inga highlights eller understrykningar. Kontakta mig för pris och/eller frågor!

Pris:
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm – visa var
Säljare:
Teresa Forsberg
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons