Service Quality Management in Hospitality, Tourism, and Leisure

ISBN-13:
9780789011411
ISBN-10:
0789011417
Författare:
Connie Mok
Utgåva:
illustrated ed

Pris:
359 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Kalmar – visa var
Säljare:
Arijana Alijagic
Tel:
0730871977
Maila annonsören

Anmäl annons