Sjuksköterska kurslitteratur

Hej!

Efter en halv termin på sjuksköterskeprogrammet kom jag på att jag inte ville läsa vidare, men kanske just DU verkligen vill bli sjuksköterska och behöver kursböcker? Nya (inhandlade januari 2017), väldigt lite använda och finns i Luleå. Följande finns att köpa:

"Näringslära för sjuksköterskor - Teori och praktik" av Inger Skolin (Pris: 200 kr)
"Etikboken. Etik för vårdande yrken" av Lars Sandman & Sofia Kjellström (Pris: 300 kr)
"Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad" av Maria Henricson (Pris: 400 kr)
"Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling" av Anna Ehrenberg & Lars Wallin (Pris: 400 kr)
"Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt" av Febe Friberg & Joakim Öhlén (Pris: 400 kr)
"Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa" av Anna-Karin Edberg & Helle Wijk (Pris: 400 kr)

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Linda Fjellström
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons