Sjuksköterskelitteratur

Säljer litteratur som jag haft under utbildningen.

Omvårdnadens grunder. 300kr/st eller 750 kr för alla tre.
Klinisk omvårdnad del 1. 550 kr.
Klinisk omvårdnad del 2. 500 kr.
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. 250 kr.
Sjuksköterskans omvårdnadskunnande. 500 kr.
Medicinska sjukdomar. 450 kr.
Kirurgiska sjukdomar. 450 kr.
Anatomi och fysiologi. 400 kr.
Farmakologi. 400 kr.
Människokroppen. 500 kr.

Pris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Hälsa
Stad:
Falun – visa var
Säljare:
Sara Grönoset
Tel:
0735614600
Maila annonsören

Anmäl annons