Socialpsykologi : bakgrund, teorier och perspektiv

ISBN-13:
9789144044903
ISBN-10:
9144044909
Författare:
Jan Carle, Björn Nilsson, José Luis Alvaro, Alicia Garrido

Kursliterratur.

Köpare står för frakt.

Pris:
120 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Eskilstuna – visa var
Säljare:
Maha Kassem
Tel:
0707510457
Maila annonsören

Anmäl annons