Sociological Practice - Linking theory and social research

ISBN-13:
9780761954309
ISBN-10:
0761954309
Författare:
Derek Layder

Pris:
200 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm
Säljare:
Robert Lövgren
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons