Strategi - en introduktion

ISBN-13:
9789144027777
ISBN-10:
914402777X
Författare:
Göran Roos , Georg von Krogh , Johan Roos m.fl.
Utgåva:
2:6

Säljer Strategi - en introduktion, mycket fint skick, aldrig bläddrad i.

Pris:
80 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Jönköping – visa var
Säljare:
maria.larsson77@gmail.com
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons