Structural Geology of Rocks and Regions

ISBN-13:
9780471152316
ISBN-10:
0471152315
Författare:
George H Davis
Utgåva:
3rd Edition

Används i strukturgeologikursen på LTU

Pris:
750 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå – visa var
Säljare:
Ellinor Johansson
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons