The Cambridge Handbook of Human Affective Neuroscience

ISBN-13:
9780521171557
ISBN-10:
0521171555
Författare:
Patrik Vuilleumier & Jorge Armony
Utgåva:
2013

Markerat med överstrykningspenna i början av boken, bortsett från detta är boken i mycket gott skick.

Pris:
250 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Psykologi
Stad:
Uppsala
Säljare:
Jenny Borg
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons