The globalization of world politics - an introduction to international relations

ISBN-13:
9780199656172
ISBN-10:
0199656177
Författare:
John Baylis, Steve Smith och Patricia Owens
Utgåva:
6

Pris:
150 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Statsvetenskap & Politik
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Niclas Westberg
Tel:
070 64 77 592
Maila annonsören

Anmäl annons