The logic of social research

Författare:
Arthur L. Stinchcombe

Säljer följande bok

Pris:
300 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Sociologi
Stad:
Stockholm – visa var
Säljare:
Marina Narmack
Tel:
0739863003
Maila annonsören

Anmäl annons