Theories of the Policy Process

ISBN-13:
9780813350523
ISBN-10:
0813350522
Författare:
Christopher M Weible
Utgåva:
4 New edition

Pris:
200 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Statsvetenskap & Politik
Stad:
Umeå – visa var
Säljare:
Niclas Westberg
Tel:
070 64 77 592
Maila annonsören

Anmäl annons