Kulturell ekonomi

ISBN-13:
978914402988
ISBN-10:
9789789144027

Boken är i jättebra skick

Pris:
108 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm
Säljare:
Hind
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons