Utvärderingsmonstret - Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn

ISBN-13:
9789144045962
ISBN-10:
9144045964
Författare:
Lena Lindgren

Pris:
100 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Stockholm
Säljare:
Robert Lövgren
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons