Vägar till elevers lärande

ISBN-13:
9789144614116
ISBN-10:
914461411
Författare:
Birgit Lendahls & Ulla Runesson (red.)
Utgåva:
1995 tryckt 2005

Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare på alla stadier.

Pris:
60 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Pedagogik
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Tanja Jakobsson
Tel:
031-466575
Maila annonsören

Anmäl annons