Vår Världs Historia

ISBN-13:
978912701761-1
ISBN-10:
9127017613
Författare:
Åke Holmberg
Utgåva:
Första utgåvan, tredje tryckningen

Hade som kursbok i Historia, A-kursen.
Kan avhämtas i centrum, vid Feskekörka.

Pris:
50 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Ralf
Tel:
0730787747
Maila annonsören

Anmäl annons