Vetandets vägar - Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning

ISBN-13:
9789144383217
ISBN-10:
9144383215
Författare:
Sigbrit Franke , Leif Lindberg , Britta Lundgren m.fl.
Utgåva:
1 utgivn.år 1994

Hur den akademiska utbildningen utvecklats och vilka är dess viktigaste uppgifter?

Pris:
80 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur - Pedagogik
Stad:
Göteborg – visa var
Säljare:
Tanja Jakobsson
Tel:
031-466575
Maila annonsören

Anmäl annons