Ny kurslitteratur säljes: vetenskap, forskning, teori och metod m.m.

Nya böcker inom vetenskap, forskning, teori och metod m.m för universitet- och forskningsstudier.

* A Handbook of Media and Communication Research, Bruhn Jensen, Pris: 200

* Diskurser och konstruktioner, Mats Börjesson, Pris: 150

* Forskning och skrivande konsten att skriva enkelt och effektivt, Wayne C. Booth m.fl. Pris: 150

* Forskningens termer & begrepp, Ulf Jakobsson, Pris: 200

* Forskningsetik, Birgitta Forsman, Pris: 100

* Forskningsintervjun, Bill Gillham, Pris: 100

* Forskningsmetodikens grunder, Runa Patel, Bo Davidson, Pris: 120

* Hur blir man klok på universitetet?, Billy Ehn, Pris: 100

* Inledning till etiken, Göran Collste, Pris: 100

* Introduction to Communication Studies, John Fiske,
Pris: 150

* Kvalitativ forskning i praktiken, Karin Widerberg, Pris: 100

* Kvalitativ forskning från start till mål, Robert K. Yin,
Pris: 150

* McQuail's Mass Communication Theory, Pris: 200

* Medierna och moderniteten, John B. Thompson, Pris: 60

* Postmodernitet, David Lyon, Pris: 60

* Production Studies cultural studies of media industries, Vicki Mayer m. fl. Pris: 150

* Reflexiva intervjuer, Heléne Thomsson, Pris: 100

* Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar, Rainer Nyberg, Pris: 120

* Smått och gott, Pia Mattsson, Anders Örtenblad, Pris: 60

* Spotting the Error : a problem-baset Workbook on english grammar and usage, Erik Smitterberg, Pris: 100

* Thinking and Writing in Academic Contexts, Hoffman, Pris: 100

* Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Mats Alvesson, Kaj Sköldberg, Pris: 200

* Uppsatshandbok, Ann-Marie Ekengren, Jonas Hinnfors, Pris: 60

* Vad är vetenskap egentligen?, Alan Chalmers, Pris: 100

* Value and the Media Cultural production and consumtion in digital markets, Göran Bolin, Pris: 600

* Varför vetenskap?, Ulf Bjereld m. fl. Pris: 120

* Vetenskapligt tänkande, Jan Hartman, Pris: 150

* What Is This Thing Called Science?, Alan Chalmers,
Pris: 150

Något använda böcker:
* Mediernas språk, Mats Ekström, Pris: 100

* Vetenskaplig metod, Rolf Ejvegård, Pris: 120

Pris:
100 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Fredrik Winneborn
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons