Stor mängd ny kurslitteratur säljes: Vetenskap, forskning, teori och metod m.m.

Bokens skick i parantes.

Akademisk skribent (NY)
Gunnar Augustsson
Pris: 100

A Handbook of Media and Communication Research (NY)
Klaus Bruhn Jensen
Pris: 200

Avhandlingen - Om att formas till forskare (NÅGOT ANVÄND)
Mats Alvesson, Ola Bergström
Pris: 100

Den kvalitativa forskningsintervjun (NY)
Steinar Kvale, Svend Brinkmann
Pris: 200

Diskursanalys som teori och metod (NY)
Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips
Pris: 150

Diskurser och konstruktioner (NY)
Mats Börjesson
Pris: 150

Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och effektivt (NY)
Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams
Pris: 150

Forskningsetik (NY)
Birgitta Forsman
Pris: 100

Forskningsintervjun (NY)
Bill Gillham
Pris: 100

Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv (NY)
Henry Olsson , Stefan Sörensen
Pris: 150

Forskningsmetodikens grunder (NY)
Runa Patel, Bo Davidson
Pris: 120

Foucault : en introduktion (NY)
Roddy Nilsson
Pris: 100

Grundad teori (NY)
Jan Hartman
Pris: 60

Hur blir man klok på universitetet? (NY)
Billy Ehn , Orvar Löfgren
Pris: 100

Inledning till etiken (NY)
Göran Collste
Pris: 100

Introduction to Communication Studies (John Fiske) (NY)
Pris: 150

Kvalitativ forskning i praktiken (NY)
Karin Widerberg
Pris: 100

Kulturstudier (NY)
Arthur Asa Berger
Pris: 100

Kvalitativ forskning från start till mål (NY)
Robert K. Yin
Pris: 150

McQuail's Mass Communication Theory (NY)
Denis McQuail
Pris: 200

Medierna och moderniteten (NY)
John B. Thompson
Pris: 60

Mediernas språk (NÅGOT ANVÄND)
Mats Ekström
Pris: 100

Postmodernitet (NY)
David Lyon
Pris: 60

Production Studies – cultural studies of media industries (NY)
Vicki (EDT) Mayer , Miranda J. (EDT) Banks , John T. (EDT) Caldwell
Pris: 150

Rapporter och uppsatser (NY)
Jarl Backman
Pris: 150

Reflexiva intervjuer (NY)
Heléne Thomsson
Pris: 100

Skriva för att lära (NY)
Olga Dysthe , Frøydis Hertzberg , Torlaug Løkensgard Hoel
Pris: 120

Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar (NY)
Rainer Nyberg
Pris: 120

Smått och gott (NY)
Pia Mattsson, Anders Örtenblad
Pris: 60

Spotting the Error : a problem-baset Workbook on english grammar and usage (NY)
Erik Smitterberg
Pris: 100

Thinking and Writing in Academic Contexts - A University Companion (NY)
Angela Hoffman
Pris: 100

Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (NY)
Mats Alvesson, Kaj Sköldberg
Pris: 200

Uppsatshandbok (NY)
Ann-Marie Ekengren, Jonas Hinnfors
Pris: 60

Vad är vetenskap egentligen? (NY)
Alan Chalmers
Pris: 100

Value and the Media – Cultural production and consumtion in digital markets (NY)
Göran Bolin
Pris: 600

Varför vetenskap? (NY)
Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors
Pris: 120

Vetenskaplig metod (NÅGOT ANVÄND)
Rolf Ejvegård
Pris: 120

Vetenskapliga tankeverktyg – till grund för akademiska studier (NY)
Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli, Anders Persson
Pris: 150

Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar (NY)
Karin Widerberg
Pris: 100

Vetenskapligt tänkande (NY)
Jan Hartman
Pris: 150

Vetenskapsteori för nybörjare (NY)
Torsten Thurén
Pris: 100

What Is This Thing Called Science? (NY)
Alan Chalmers
Pris: 150

Pris:
100 kr
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Fredrik Winneborn
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons