Yttrandefrihet & tryckfrihet : Handbok för journalister

ISBN-13:
9789144078298
ISBN-10:
9144078293
Författare:
Anders R. Olsson
Utgåva:
7

Pris:
250 kr
Gå vidare till:
Nypris:
Insänd:
Kategori:
Kurslitteratur
Stad:
Luleå
Säljare:
Carolina Mella
Tel:
Maila annonsören

Anmäl annons