Begagnad kurslitteratur på din studieort

begagnad kurslitteratur

Det finns totalt 16 universitet och 31 högskolor i Sverige som bedriver undervisning på eftergymnasial nivå. Skillnaden mellan högskola och universitet, är att ett universitet har rätt att utfärda examen i forskarutbildning (även kallat vetenskapsområde). Varje län har minst en högskola eller ett universitet och i många fall har de olika inriktningar även om lärosätena generellt erbjuder utbildning inom ett brett område.

Om man som student inte har möjlighet att flytta, finns det även möjlighet att studera en högskoleutbildning vid ett campus eller på distans. Vid distansstudier har högskolan förlagt sin utbildning till annan ort eller lagt upp den på internet. Vid vissa distansutbildningar finns inplanerade sammankomster där studenterna som läser programmet eller kursen möts. Det kan röra sig om seminarier, labbar, redovisningar, osv.

Studier vid högskola och universitet är gratis för Svenska elever. Däremot får studenten själv bekosta sin kurslitteratur, boende och dylikt. Det är därför önskvärt att kunna köpa begagnad studentlitteratur eller ny kurslitteratur till lägsta pris. Boende kan ske i form av lägenhet, korridorsboende (tillsammans med fler studenter), eller inackorderad hos en släkting.