Begagnad kurslitteratur ESH, Ersta Sköndal högskola

Ersta Sköndal högskola

Ett modernt högskolebibliotek finns på både campus i Ersta och i Sköndal där studenterna kan låna kurslitteratur i Stockholm/Göteborg. ESH har även grupper för att köpa och sälja begagnad studentlitteratur på Facebook. Studentlitteratur kan också köpas via Akademibokhandeln eller Stockholms Studentbokhandel AB som erbjuder både ny och begagnad kurslitteratur i Stockholm. Studentbokhandeln finns både som fysisk butik samt som webbutik och startades 2009 för att studenter snabbt och enkelt ska kunna köpa billig kurslitteratur till så lågt pris som möjligt. Billig kurslitteratur vid Ersta Sköndal kan också köpas via nätbaserade bokhandlare där Mystudentstore.se är störst i Sverige. 

Klicka här för att se köpes/säljes-annonser av begagnad kurslitteratur på Mystudentstore.se

 

Snabbfakta om Ersta Sköndal högskola

Ersta Sköndal högskola, ESH, bildades den 1 januari 1998 i Stockholm då Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal slog ihop sina utbildningar och forskningsområden. Efter att Bräcke diakoni blivit delägare så har ett tredje campus upprättats, campus Bräcke på Hisingen i Göteborg. Utbildningarna är på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och är fördelade mellan de tre campusområdena. Högskolan utbildar 1 500 studenter och erbjuder moderna utbildningar som vilar på gamla traditioner. Utbildningarna bedrivs inom socialt arbete, vårdvetenskap, psykoterapi, kyrkomusik, diakoni och teologi. Forskning bedrivs inom palliativ vård, organisations- och arbetslivsetik och det civila samhället.

Ersta Sköndal högskola är en växande högskola och jobbar aktivt med att utöka sitt utbildningsutbud. VFU, verksamhetsförlagd utbildning (ett annat ord för praktik), ingår för Socionomprogrammet, Diakoniprogrammet och i psykoterapiutbildningarna. För Sjuksköterskeprogrammet ingår VFU som en stor del av utbildningen. Det två populäraste programmen vis ESH är Socionomprogrammet (210 hp) och Sjuksköterskeprogrammet (180 hp). Fristående kurser erbjuds som uppdragsutbildningar med kurser som Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv (7,5 hp), Juridisk kompetensutveckling för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (15 hp) och Kognitiv beteendeterapi - en introduktion (15 hp).

Campus och skolmiljö

Högskolebyggnaderna på båda campusområden ligger i miljöer med lång tradition av verksamhet med vård och omsorg. Undervisningen sker i en attraktiv studiemiljö med ljusa, luftiga rum samt fin utsikt och studenterna har tillgång till nyinredda föreläsningssalar, grupprum och bibliotek. På Södermalm i Stockholm finns Campus Ersta som har bra kommunikationer och närhet till storstadens utbud. Vid sjön Drevviken i Sköndal, 11 km från Ersta, ligger Campus Sköndal. Att vara student vid Ersta Sköndal högskola innebär närhet till Stockholms aktiva kulturliv då högskolan ligger centralt i Stockholm. Storstaden har mycket att erbjuda dig som student i Stockholm även om priserna är något högre än andra studentstäder.

Ersta Sköndals Studentkår 

Studentkåren vid Ersta Sköndals högskola, ESS, är aktiv på campus Ersta och Sköndal. Studentkåren är med och påverkar högskolans verksamhet och representerar studenterna i frågor som rör utbildningarna i dess innehåll och utformning. Kåren anordnar en hel del aktiviteter för sina studenter och bland aktiviteterna finns inspark, fester, föreläsningar och sportaktiviteter. Campus Ersta har också en Teologgrupp för teologistudenterna. Via studentkåren kan studenter engagera sig genom att skapa studentutskott inom andra intressen som inte är knutna direkt till kurserna. Exempel på utskott som tidigare har varit registrerade vid ESH är kristet utskott, hälsoutskott och gayutskott. Ett registrerat utskott har möjligheter att via studentkåren ansöka om bidrag.

Studentbostäder i Ersta och Sköndal

Som student vid Ersta Sköndal högskola kan det vara lite av en utmaning att få tag på studentbostad i Stockholm, men det finns många alternativ i denna storstad. Campus Ersta och campus Sköndal har ett antal studentbostäder genom Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. Som medlem i Ersta Sköndal Studentkår kan du stå i kö till bostäderna hos SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Redan som 16 åring kan du ställa dig i kö hos SSSB. Andra sätt att få studentboende är genom de många bostadsbolag som är listade på Stockholms stads hemsida men även på kranskommunernas hemsidor. Exempel på bostadsförmedlingar är Studentlya, HousingAnyWhere, Bostadssurf, Bostadsportal, qasa och Bostad Direkt. Via nätannonseringsnätverk och i lokaltidningar går det även att finna bostäder att hyra i andra hand samt att hyra del av ett boende som inneboende. Bland annat har Akademisk kvart andrahandsförmedling av studentbostad. 

Alumner och lokalkändisar

En alumn är ett namn på en före detta student. För alumner på ESH finns en hemsida med nyheter från högskolan. Genom att registrera sig där kan man hålla kontakten med gamla kursare samt få nyhetsbrev från högskolan. 

Storstaden Stockholm myllrar av kändisar som är födda där men det finns också många kändisar som är inflyttade. Några stora namn på kändisar från Stockholm:

• Zara Larsson, sångerska som slog igenom i TV4 Talang 2008
• Avicci, artist, discjockey, remixare och musikproducent
• Carola Häggkvist, sångerska och låtskrivare
• Magnus Uggla, artist 

Utbytesstudier 

Ersta Sköndal högskola bedriver ett internationaliseringsarbete med mål att integrera utbildningarna med erfarenheter från andra kulturer och länder. ESH uppmuntrar därigenom sina studenter till att läsa delar av sin utbildning utomlands. Genom Sokrates/Erasmussamarbetet kan utbytesstudier genomföras i Europa och via Nordplus kan studier ske i de nordiska länderna. Högskolan samarbetar med cirka 20 universitet och högskolor i världen inom vårdvetenskap, socialt arbete och diakoni. Engelsk, tysk eller fransk kurslitteratur är standard vid studier utomlands. Det går att köpa begagnad kurslitteratur eller ny, beroende på hur du känner.

Stipendier för utlandsstudier 

Som student kan du ansöka om ett SIDA-finansierat stipendium genom Minor Fields Studies, MFS, för att samla material till din uppsats eller ditt examensarbete. Det finns också ett SIDA-finansierat utbytesprogram, Linnaeus-Palme för studier i tredje världen. För studenter som vill studera inom Europa finns Erasmus stipendiet och för studier inom Norden finns ett Nordplus stipendium finansierat av Nordiska ministerrådet. ESH har även ett eget stipendium, Sköndalsstipendiet av Stiftelsen Stora Sköndal, för studenter som inte kunnat få något annat stipendium för studier i länder som inte omfattas av Internationella Programkontorets program.