Begagnad kurslitteratur SSE, Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Studentlitteratur vid Handelshögskolan köps via Akademibokhandeln och Stockholms Studentbokhandel AB som även erbjuder begagnad kurslitteratur i Stockholm. Campusbokhandeln verkar även i huvudstaden och har som mål att sälja billig kurslitteratur till en bred studentgrupp. Bokhandeln finns både som fysisk butik samt som webbutik. Elever och lärare (alla med ett svenskt personnummer) som hellre vill låna kurslitteratur kan besöka Handelshögskolans bibliotek som ligger på huvudbyggnadens femte våning. Förutom litteratur inom ekonomi, tillhandahåller skolbiblioteket även databaser med journaler, uppsatser och examensarbeten.

Klicka här för att se vilken begagnad kurslitteratur i Stockholm som säljs.

 

Fakta om Handelshögskolan i Stockholm

I Stockholm finns en av Europas ledande handelshögskolor, Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE). Högskolan grundades 1909 på initiativ av det svenska näringslivet. SSE är unik med sin starka förankring i det svenska samhället och i näringslivet. Handelshögskolan i Stockholm är främst privat finansierad till 80 % av intäkterna och utbildar studenter som kan ta sig an ledande befattningar inom både privat och offentlig sektor. Högskolan har mycket starka och täta kontakter inom det svenska näringslivet och erbjuder partnerprogram som flera företag står i kö till. Handelshögskolan i Stockholm har även samarbete med flera toppskolor världen över. 

Hög ranking av Handelshögskolan

SSE visar upp fina kvaliteter med medlemskap i flera högt ansedda organisationer och samarbeten. Högskolans hela verksamhet med program och forskning anses vara av högsta internationella klass då de som första högskola i Sverige blev ackrediterad 1999 av European Quality Improvement System, EQUIS. Som enda högskola i Sverige är Handelshögskolan i Stockholm representant i Community of European Management Schools, CEMS. CEMS är ett samarbete mellan sjutton ledande Europeiska handelshögskolor och femtio multinationella företag. Handelshögskolan i Stockholm är den enda nordiska medlemmen i International Consortium for Executive Development Research, ICEDR. Organisationen är ett samarbete mellan 25 av världens främsta ekonomihögskolor och 40 av världens ledande företag.

Kurser och program vid Handelshögskolan

Handelshögskolan har ett Campus på Sveavägen där undervisning bedrivs vid sex institutioner. Varje år utbildas här ca 2000 programstudenter på kandidat- och masternivå hos SSE som också har världsledande forskning inom många områden. Exempel på forskningsområden är nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, statistik, marknadsföring, m.fl. Dotterbolaget IFL vidareutbildar företagsledare (och nyckelpersoner) inom näringsliv och förvaltning. Via utvecklingsprogram skapas och förstärks konkurrenskraften i organisationer, företag och för enskilda individer. Financial Times har rankat Handelshögskolan i Stockholm som en av världens främsta skolor för vidareutbildning. Studenter vid Handelshögskolan i Stockholm väljer handelshögskolan mycket tack vare det internationella perspektivet, täta kontakter med svensk och internationellt näringsliv och deras högst ansedda rykte.

Handelshögskolan i Stockholm erbjuder inga fristående kurser utan enbart program: kandidatprogram, masterprogram, PhD program och MBA. Två starka kandidatprogram är: Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics (180 hp) och Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management (180 hp).

Studentliv Stockholm 

Som student på högskolan har huvudstaden Stockholm väldigt mycket att erbjuda även om priserna är något högre än andra studentstäder. Handelshögskolan ligger centralt i Stockholm och har nära till stadens aktiva kulturliv.

Att vara student i Stockholm på handelshögskolan innebär att du blir en del av gemenskapen och den engagerande atmosfären. Både högskolan och studentkåren uppmuntrar sina studenter till att starta nya intressanta projekt och de flesta studenter deltar under sin studietid i något projekt. Ett särskilt projekt, M2, inspirerar studenterna att utforska den spännande och kreativa karriären inom media och marknadsföring. Flera spännande internationella projekt genomförs också varje år. Women’s Banking Day är en dag för kvinnliga studenter som får träffa inspirerande representanter från finansbranschen. För dig som student på Handelshögskolan i Stockholm finns även årets största arbetsdagsmässa, Handelsdagarna, med 70 utställande företag och många intressanta föreläsare.

Handelshögskolans studentkår

Samma år som Handelshögskolan i Stockholm grundades, 1909, grundades även Handelshögskolans studentkår (Student Association at the Stockholm School of Economics, SASSE). Denna studentkår är en av de mest aktiva studentkårer i Sverige. Kåren samarbetar med intressanta företag och arbetar proaktivt med engagemang i högskolan, näringslivet, samhället och fritiden. Studentkårens kontakter med näringsliv och samhälle leder ofta till praktikplatser och jobb samt examensarbeten. Kåren representerar studenterna och är med och påverkar innehållet i högskolans utbildningar. Som student kan du ta del av studentlivet och engagera dig i studentkåren och därigenom skaffa nya vänner för livet och få ett betydelsefullt nätverk i det framtida arbetslivet. Studentkåren och handelshögskolan anordnar varje år, Introduktionen, en introduktion där studenterna lär känna varandra, studentkåren och Handelshögskolan i Stockholm

Studentbostäder vid Handelshögskolan i Stockholm

Trots att det kan vara svårt att hitta en bostad i Stockholm har Handelshögskolan i Stockholm en hel del tips för hur du som student kan hitta studentbostäder. Det är bra om du kan ställa dig i kö så tidigt som möjligt. För dig som studerar vid SSE är den största aktören av studentboende i Stockholm, Stiftelsen Stockholm Student Bostäder, SSSB, som har nästan 8 000 rum och lägenheter över hela Stockholm. Hos SSSB kan du redan som 16 åring ställa dig i deras bostadskö. Det finns också en särskild förmedling för andrahandsbostäder, Akademisk kvart, som vänder sig till dig som student. Andra sätt att hitta en studentbostad är via Campus Roslagen, Hyr en bostad, Bostad i Norrtälje, Housing Anywhere, Freys Fastigheter samt via lokaltidningar. Det finns också möjlighet att bli inneboende hos någon som hyr ut en del av sin bostad.

Kända alumner från Handelshögskolan

Studenter som har läst vid Handelshögskolan i Stockholm är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden och har stora möjligheter till ledande befattningar inom både privat och offentlig sektor. En examen från handelshögskolan öppnar möjligheterna för att jobba inom flera branscher; bank och finans, Management Consulting, Retail, PR, reklam, kommunikation m.fl. Mer än 91 % av handelshögskolans studenter har en anställning inom tre månader efter examen och av dessa väljer ca en tredjedel jobb utomlands.

Det finns mer än 14 000 alumner i världen som utbildat sig via Handelshögskolan i Stockholm. SSE arbetar aktivt med att utveckla och stärka sina relationer till sina alumner och mellan alumnerna genom SSE Alumni Office. Alumner blir automtiskt registrerade i AlumniNet där alumnerna kan hålla kontakten och få information om jobberbjudanden, events, aktuell forskning och andra nyheter.

Handelshögskolan i Stockholm har en hel del kända alumner genom tiderna. En av de första som utexaminerades 1911 var Assar Gabrielsson som var initiativtagare till AB Volvo. Andra kända alumner är:

• Alexander Bard, artist och musikproducent
• Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot i Nya Moderaterna
• Peter Ekelund, drev igenom den internationella lanseringen av Absolut Vodka och finansierade Framtidsfabriken och Bredbandsbolaget
• Jan Carlzon, vd och koncernchef för SAS (1981-1993)
• Hans Dahlborg, vd för Nordbanken-Nordea (1991-2004)

Utbytesstudier för Stockholmsstudenter

Handelshögskolan i Stockholm har utbytesprogram för de studenter som är intresserade av att studera utomlands en viss del av utbildningen. Möjligheten är tillgänglig för studenter som läser sitt tredje år vid någon av handelshögskolans Ekonomie kandidatprogram. Utbytesprogrammet består av samarbete med toppuniversitet över hela världen genom nätverken Partnership in International Management (PIM) och The Global Alliance in Management Education (CEMS).