Begagnad kurslitteratur KI, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Studentlitteratur inom medicin i Stockholm är relativt dyr och därför är det extra viktigt för studenterna att kunna jämföra priser på böcker innan ett köp genomförs. Detta eftersom varje student har som mål att kunna köpa ny kurslitteratur billigt. Studentkåren vid Karolinska Institutet driver en bokhandel vid Campus Solna och en bokaffär vid Campus Huddinge. Dessa bokhandlare tillhandahåller både ny och begagnad kurslitteratur i Stockholm till medicinstudenterna. Bokaffären i Huddinge är placerad vid Södertörns högskola. Utöver dessa bokhandlare finns det en mängd sajter på nätet som säljer prisvärda böcker till studenter och ungdomar. Mystudentstore är en handelsplats online som flitigt används av studenter. Sajten fungerar som Blocket men till skillnad från Blocket är det helt gratis att annonsera på Mystudentstore. Förutom begagnad studentlitteratur förmedlas möbler, kläder och cyklar via handelsplatsen.  

Klicka här för att se vilken begagnad kurslitteratur i Stockholm som säljs.

 

Fakta om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är en gammal gedigen högskola som grundades år 1810 och än idag är det Sveriges enda medicinska universitet. KI är ett universitet med Sveriges största utbud inom medicinska utbildningar på grund- och avancerad nivå. Fokus ligger på forskning och utbildning som bidrar till förbättrad människohälsa. Karolinska Institutet står för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och är därmed även landets största centrum för forskning. Det är modernt och ett av de ledande medicinska universiteten i världen. Det finns omkring 6 000 studenter vid Karolinska Institutet utspridda på 22 institutioner. Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden: KI Campus Solna och KI Campus Huddinge. Om du drömmer om ett yrke inom vård, medicin och/eller hälsa så är Karolinska Institutet ett perfekt universitet för dig. 

Campus Solna och Campus Huddinge

Campusområdena vid Karolinska Institutet ligger i Solna respektive Huddinge, två grannkommuner till Stockholm. Huddinge ligger söder om Stockholm och Solna nordväst om staden. För studenter och lärare/forskare på Karolinska Institutet finns en gratis pendelbuss som kör mellan sjukhusen och campus i Solna och Huddinge. Det är en resa som tar cirka 30-45 minuter, beroende på trafiken. Studenterna vid KI blir således närmare bekant med en stor del av Stockholm via dessa två campus. Skolområdena i Solna och Huddinge ligger i nära anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset, där en stor del av undervisningen sker. 

Kliniskt Träningscentrum, KTC

KTC återfinns vid universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, där får studenterna möjlighet att förbereda sig inför framtida möten med patienter. På Kliniskt Träningscentrum finns tekniska hjälpmedel så som attrapper och simulatorer. Utifrån teorin om medicintekniska moment och en lärares genomgång får studenten på Karolinska Institutet praktiskt utföra momenten på attrapper som föreställer patienter. KTC Karolinska Universitetssjukhuset har kvällsöppet tisdagar och torsdagar vilket många studenter uppskattar.

Studentliv Karolinska Institutet 

Som student på Karolinska Institutet har du chans att varva studierna med ett händelserikt studentliv. Här finns bland annat Stockholms äldsta studentkår och goda möjligheter till att lära känna nya människor. Som ny student på KI rekommenderas de introduktionsaktiviteter som anordnas vid skolstarten för de nya studenterna. Det kan handla om att gå på middagar, maskerader eller andra skojiga tillställningar. Terminerna fortsätter sedan med idrottsaktiviteter, sittningar, kulturarrangemang, spex och möten med näringslivet och forskargrupper. Studenter vid Karolinska Institutet har även möjlighet att delta på Nobelfesten då kåren utser studentrepresentanter till ceremonier.  

Kårer vid Karolinska Institutet

En kår har som uppgift att bevaka utbildningarnas kvalitet samt bibehålla goda studieförhållanden under hela studietiden. Vid Karolinska Institutet finns det två kårer. Odontologiska föreningen (OF) finns för studenterna på tandläkar- och tandhygienist-programmet. Den andra kåren är Medicinska föreningen (MF) och den verkar för övriga studenter. Medicinska Föreningen är Stockholms största men även äldsta studentkår. 

Träning

Bra (och billiga) träningsmöjligheter finns för KI-studenter då studenterna tränar kostnadsfritt på Friskvårdens aktiviteter. Friskvårdens aktiviteter består av gym i Huddinge och tennis eller träningspass i Solna. Vid Friskvården i Solna erbjuds även ett ljusrum för den som vill varva ner och hitta lugnet efter en dags studier. Även Stockholms Studenters Idrottsförening (SSIF) anordnar aktiviteter för studenter. På Friskis & Svettis Hagastan erbjuds studenter träning till rabatterat pris. Begagnade böcker inom träning och kosttillskott går att låna på biblioteket. 

Studentbostäder nära Karolinska Institutet

Eftersom det är brist på studentlägenheter i stockholmsområdet, rekommenderas nya studenter att vara ute i god tid vid sökandet av bostad. Kötiden på studentrum eller studentlägenhet i Stockholm varierar beroende på vilket geografiskt område som det gäller. Utöver boende i studentrum eller studentlägenhet, är vanliga alternativ att dela en bostadsrätt eller hyresrätt med en eller flera andra kompisar. Studentkårerna i Stockholms Centralorganisation (SSCO) har på deras webbsida lagt upp en lista på bostadsbolag som hyr ut till studenter. Som student vid KI bör du ställa dig i flera köer till studentbostäder, söka aktivt och använda ditt sociala nätverk för att berätta att du söker boende. Glöm inte heller Stockholms angränsande kommuner när du söker bostad. Om du är blivande student vid Karolinska Institutet kan du med fördel leta studentbostad i Solna och Huddinge där KI har campusområden. Storstadspulsen är aldrig långt borta. 

Karolinska Institutet vill kunna attrahera internationella studenter och gästforskare. En förutsättning för det är att kunna erbjuda ett boende med skäligt avstånd från universitetet. Därför pågår ett byggprojekt av studentbostäder vid Campus Solna.  

Nobelpriset i fysiologi och medicin

År 1895 utsåg Alfred Nobel i sitt testamente Karolinska Institutet till utdelare av Nobelpriset i Fysiologi och Medicin, och sedan 1901 har KI delat ut priset. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser än idag mottagaren av det ärofyllda priset och uppdraget har gett institutet ett brett kontaktnät inom det medicinska området. Nobelpriset i kategorin Fysiologi och Medicin har delats ut till fem olika forskare från Karolinska Institutet genom årens gång.

Alumner och hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

Av de åtta svenskar som hittills tilldelats Nobelpriset i Fysiologi och Medicin, kommer fem av forskarna från Karolinska Institutet. 1955 gick Nobelpriset till Hugo Theorell, för upptäckter rörande oxidationsenzymernas natur och verkningssätt. 1967 tilldelades priset Ragnar Granit, för upptäckter avseende de primära fysiologiska och kemiska visuella processerna i ögat. Ulf von Euler tilldelades Nobelpriset år 1970 för upptäckter kring signalsubstanser i nervcellernas kontaktorgan och mekanismerna för deras upplagring, frisättning och inaktivering. Sune Bergström och Bengt Samuelsson fick Nobelpriset år 1982 för deras arbeten med prostaglandinernas kemi. 

År 1910 respektive 1949 utsåg Karolinska Institutet de allra första hedersdoktorerna i medicin och odontologi. Sedan dess har cirka 300 medicine och odontologie hedersdoktorer blivit utsedda av Styrelsen för forskning vid KI. En hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan antingen vara en akademiker som gjort storartade insatser för forskning och vetenskap, för mänskligheten eller för Karolinska Institutet. Personer som inte uppnått doktorsexamen men som gynnat forskning och utveckling kan också utses till hedersdoktorer.  

Utbytesstudier för studenter vid Karolinska Institutet

Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Studenten får möjlighet att lära känna en ny kultur, lära sig ett nytt språk och träffa nya vänner. Det är även en merit som är eftertraktad från arbetsgivarens perspektiv. Karolinska Institutet har utbytesavtal med ca 150 universitet i omkring 30 länder runt om i världen, det gör att studenter vid KI har stora möjligheter att förlägga en period av utbildning utomlands. Studierna utomlands är avgiftsfria och ska kunna tillgodoräknas inom ramen för utbildningen på Karolinska Institutet. Om de kan tillgodoräknas beviljar CSN studiemedel under utbytesperioden. Det finns även möjlighet att söka stipendier för dig som vill studera utomlands, alternativt stipendier för dig som vill studera ett språk innan du åker på utbytesstudier.

Stipendier Karolinska Institutet

Det finns flera möjligheter att ansöka olika typer av stipendier för studenter på Karolinska Institutet, såväl internt som externt. Vissa stipendier riktas till samtliga Sveriges studenter medan andra enbart kan sökas av KI-studenter. Samtliga studenter på Karolinska Institutet är behöriga att söka det som kallas Karolinska Institutets stiftelsestipendier, för både vetenskapliga meriter och/eller ekonomiska behov. Däribland finns ett 30-tal stipendier som varierar mellan 4000-10000 kronor. Fler stipendier går att läsa om på Karolinska Institutets webbsida.