Begagnad kurslitteratur Linköpings universitet, LiU

Linköpings universitet

De studenter som letar efter begagnad studentlitteratur i Linköping, gör bäst i att börja leta på universitetets Anslagstavla. På anslagstavlan annonserar nämligen studenterna ut vilka böcker som de har att sälja. Det går även att hitta begagnad kurs litteratur på nätet hos en rad olika handelsplatser som specificerat in sig mot studenter. De flesta av handelsplatserna erbjuder gratis annonsering vilket är positivt om man vill sälja böcker, möbler eller andra prylar. Tänk på att kolla så att ISBN-numret överensstämmer med den bok som du ska köpa/sälja. Ytterligare tips vid handel av använd studentlitteratur i Norrköping, är att kontrollera dess skick innan man betalar. Var även ute i god tid med inköp av begagnad kurslitteratur i Linköping för det är inte alltid som det finns privata säljare (studenter) dagen innan böckerna behövs.  

Klicka här för att se säljes-annonser på begagnad kurslitteratur i Linköping.

 

Fakta om Linköpings universitet

Linköping var ett viktigt och känt utbildningscentrum redan under medeltiden. På 1960-talet började Linköpings högskola ta sin form.  Inte förrän 1975 kunde Linköpings universitet se dagens ljus efter att tidigare varit en Linköpingsfilial med utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. När universitetet startades var det de sjätte universitetet i Sverige. Man erbjöd då bland annat en civilingenjörsutbildning inom datateknik, med vilken man var först ut i landet att göra. I samband med högskolereformen kom lärarutbildningarna till Linköpings universitet. Universitetet blev snabbt känt som en förnyare med tvärvetenskap, nya utbildningsprogram och problembaserat lärande som förändrade både forskning och utbildning. 

1980 öppnade Institutionen för Tema. Den innebar något nytt och oprövat inom forskarvärlden. Exempel på teman var Teknik och social förändring samt Vatten i natur och samhälle. Tema växte explosionsartat över alla delar av universitet. Hälsouniversitetet infördes 1986 och kom att fungera som en gemensam organisation för statlig och landstingskommunal vårdutbildning. Det var först i Sverige med PBL- problembaserat lärande. 1997 invigdes Campus Norrköping. År 2000 stod det klart att Linköpings universitet även skulle utöka till Stockholm. Utbildningarna i möbeldesign utökade sin verksamhet på Lidingö 2009 efter 60 år på Södermalm. Man hade redan utökat till Campus Norrköping 1997.

Samverkan mellan Linköpings universitet och näringslivet

Tack vare företag, stiftelser och privatpersoner kan LiU fortsätta att utvecklas. 2004 inleddes ett fundraisingarbete med hjälp av en kampanj som var riktad till Norrköpings näringsliv. 2009 grundades en fond för alumner som vill stödja sitt tidigare universitet finansiellt. Samverkan med näringsliv och samhälle har alltid varit en grundsten för LiU:s existens. Alla gåvor utifrån bidrar till utveckling, kvalitet, upprustning med mera.

LiU har en tradition av öppenhet för samverkan över gränser och förnyelse. Därmed är man med och bygger morgondagens samhälle. En av anledningarna till LiU:s stora framgång är den nära dialogen med samhället och arbetslivet.

Forskning

År 2010 startade Innovationskontoret sin verksamhet vid Linköping universitet. Kontoret är ett av åtta i landet som har regeringens uppdrag att stödja kommersialisering av forskning. 2010 invigdes även mötesplatsen Visualiseringscenter C i Norrköping. Där arbetar man kring visualisering för forskning, kultur, publik och näringsliv.

Idag bedriver Linköpings universitet forskning i medicin, humaniora, vård- och samhällsvetenskap, beteendevetenskap, teknik och naturvetenskap samt utbildningsvetenskap. Forskningen präglas av ett tvärvetenskapligt perspektiv. Inom data och IT kan man forska om kognition och statistik bara för att ta ett exempel. Möjligheterna är många inom alla forskningsområden. Man har stor möjlighet att utvecklas. Inom forskningen på LiU finns tre enheter; filosofisk fakultet, medicinsk fakultet och tekniska högskolan. Inom forskningen kan man välja att inrikta sig på att bli bland annat professor eller doktorand. År 2013 var antalet professorer 305, varav 67 kvinnor. LiU bedriver forskarutbildningar inom tre vetenskapsområden; humanistiskt- och samhällsvetenskapligt. I forskarskolorna bedrivs en bred och strukturerad utbildning som tar hänsyn till karriärmöjligheter även utanför akademin. Under 2013 utfärdade universitetet 169 doktorsexamina.

Program och utbildningar

Möjligheterna är många och det finns stora möjligheter att skräddarsy sin egen utbildning genom att kombinera fristående kurser och anpassa program. LiU är ett komplett universitet med stora möjligheter att utveckla och fördjupa sig i sina intresseområden. De har många olika områden och har ca 27000 studenter. Universitetets hemsida erbjuder en god översikt över de kurser och program som finns. Möjligheten finns att bli fadder till de nya eleverna.

Att välja utbildning är inte alltid det lättaste. Man kan välja program på grundnivå, avancerad nivå samt fristående kurser. Det är en djungel av möjligheter. Livet som student är roligt, inspirerande, utmanande och ibland lite förvirrande. Skolan erbjuder studievägledning för dig som har frågor eller inte vet vilket av programmen eller kurserna som passar just dig.

Studentliv i Linköping 

Linköpings universitet är känt för sitt breda studentliv och att plugga på universitet innebär mycket mer än att bara läsa en massa begagnad kurslitteratur. Att vara student i Linköping är utvecklande och karriärmöjligheterna är stora. Med studentföreningar och många uteställen blir Linköping en ultimat stad för att tillgodose studenternas behov och intressen. På hemsidan finns filmer där studenter berättar om hur det är att studera på Linköpings universitet. Universitetet är en viktig motor för regionens utveckling. Men uppdraget är större än så för universitetet verkar både nationellt och internationellt. Utlandsstudier är också en valmöjlighet som finns med på listan. Många LiU-studenter läser en termin eller ett år utomlands.

Attraktiva utbildningar som ger arbete

LiUs ledstjärna har alltid varit att tänka nytt och ge kunskap som verkligheten efterfrågar. Detta gör utbildningarna populära och universitetets studenter blir sedan attraktiva på arbetsmarknaden. Flera aktörer kommer vara intresserade av att kontakta dig efter studierna. Det är viktigt att redan tidigt etablera kontakter med aktörer på arbetsmarknaden.

LiU är kända för att gå sin egen väg och göra det de tror på. Med Sveriges första civilingenjörsutbildning inom datateknik satte man den nya ribban högt. Det gäller att tänka innovativt. Vem kunde så tidigt tro att datorer skulle bli en sådan viktig del av den mänskliga vardagen på 2010-talet. Det gäller att tänka utanför gränserna för vad som är rimligt att uppnå. 

Ännu idag arbetar LiU med innovation och nytänkande för en förnybar framtid. Studenter är framtidens entreprenörer. Man kombinerar program med andra ämnen såsom medicin och ingenjörskonst i samma utbildning för att våga spräcka gränserna. För LiU handlar det om att utbilda inte bara för dagens, utan också för morgondagens samhälle. Att våga tänka framåt är alltid en fördel. Med kompetenta mentorer och lärare kan man komma riktigt långt. Linköpings universitet satsar också hårt på kvalité i lärandet. Genom PBL- problembaserat lärande var LiU först med att låta blivande läkare ta ansvar för inlärningen. Det populäraste programmet på LiU är Civilekonomprogrammet om man mäter i antal sökanden.

Ny kurslitteratur i Linköping 

Det finns ett antal lokala bokhandlare som säljer kurs- och studentlitteratur i Linköping (och Norrköping). I de centrala delarna av Linköping finner vi BokMedia och vid Campus Valla finns BokAB (Bokakademin) och Akademibokhandeln.  BokAB som startades 1972 är en renodlad bokhandel för akademiker. Böckerna som trängs på hyllorna stäcker sig över en mängd ämnesområden. En tillfällig bokaffär under BokAB:s varumärke, håller även öppet i Norrköping under kursstarterna. BokAB har samarbeten med de större internationella förlagen och kan på så vis erbjuda all deras litteratur. Den andra bokaffären som finns på campusområdet är Akademibokhandeln. Akademibokhandeln har 125 bokbutiker över hela Sverige. De säljer böcker i både Linköping, Norrköping och Stockholm, vilket täcker alla Linköpingsstudenter. 

Låna kurslitteratur i Linköpings universitetsbibliotek

Linköpings universitet har precis som de flesta andra universitet och högskolor i Sverige, egna bibliotek. Biblioteken finns på de fyra olika campusområdena och de har totalt 100 anställda. Kompetenta bibliotekarier och en rik flora av böcker, bidrar till att universitetsbiblioteken håller en stark ställning när det gäller informationsförsörjning. Ibland funkar det att låna kurslitteratur till ett specifikt kursmoment som bara varar under några dagar. I dessa fall är biblioteken perfekta eftersom Linköpingsstudenterna slipper köpa studentlitteratur i onödan.  

Studentbostad i Linköping

Det finns flera internetsidor där man kan finna studentbostäder i Linköping i samband med studier på LiU. Bostadssituationen i Linköping är bra även om den försämrats något de senaste åren. Det gäller att vara aktivt sökande om man vill få tag i en studentbostad. Till hjälp i ditt sökande kan du ta studenternas hyresgästförening KOMBI och de ger dig följande råd.

- Var ständigt aktiv i ditt sökande

- Avregistrera dig från ansökan i de mest populära studentbostadsområdena.

- Kontakta hyresvärdar för att registrera dig.

- Var öppen för andra lösningar vad gäller ditt boende. Ett bra alternativ kan vara att bo tillsammans med någon om man har dålig ekonomi. Ett annat alternativ kan vara att bo i studentkorridor.

Alumner från LiU

Några alumner från LiU som gjort avtryck är utbildningsminister Gustav Fridolin som har läst till folkhögskolelärare, Mihai Haldén som läst Medieteknik och fått en teknisk Oscar samt Peter Agnefjäll som är vd och koncernchef för IKEA. Peter har bland annat läst företagsekonomi vid Linköpings högskola.  

4 Campus - Valla, Norrköping, Universitetssjukhuset och Carl Malmsten Furniture Studies

Campus finns utplacerat på fyra olika ställen; Campus Valla, Campus Norrköping, Campus Universitetssjukhuset och Campus Carl Malmsten Furniture Studies.

Campus Valla ligger 3 kilometer utanför centrum och har bara ett stenkast från Linköpings största område med studentbostäder. Där finns två bibliotek, flera caféer och restauranger.

Campus Norrköping ligger mitt i centrum i Norrköping och bara några minuter därifrån ligger resecentrum.

Campus Universitetssjukhuset ligger nära Linköpings centrum med gångavstånd. Det är ett toppmodernt campus som ligger i anslutning till Universitetssjukhuset. Här varvas teori och praktik om vartannat. Kårhuset Örat ligger i nära anslutning. Där finns café och restaurang för studenterna.

Campus Carl Malmsten Furniture Studies finns på Lidingö utanför Stockholm. Här praktiserar man möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering och möbelkonservering.