Begagnad kurslitteratur Malmö högskola, MAH

Malmö högskola

Det finns gott om begagnad kurslitteratur i Malmö. Policyn vid Malmö högskolas bibliotek är att den obligatoriska kurslitteraturen ska finnas till hands i form av minst ett referensexemplar och ett eller flera exemplar för hemlåning beroende på antalet deltagare i kursen. Vill man hitta billig kurslitteratur som inte står i någon av hyllorna i biblioteket finns många lokala bokhandlare i närhet till högskolan och centrala Malmö. Det går även att hitta begagnad kurslitteratur i Malmö på kårens andrahandsbokhandel. För att veta det bästa priset på studentlitteratur vid Malmö högskola eller litteratur i övrigt, är Mystudentstore en bra och opartisk sida på nätet med just en jämförande pristjänst. Skriv in ISBN för den aktuella boken i den blå sökrutan, köp nya böcker till lägsta pris, som återfinns i toppen på Mystudentstore. Klicka därefter på sök-knappen för att få upp en prisjämförelse mellan olika nätbokhandlare. 

Om man behöver hjälp att skriva referenser, att söka information eller kanske med att träna på det akademiska skrivandet i en uppsats finns hjälp att få hos högskolans Studieverkstad som har drop in och handledning. De tipsar även vilken studielitteratur inom studieteknik och inlärning som är värd att köpa.  

Klicka här för att se köpes- och säljesannonser av begagnad kurslitteratur Malmö.

 

Fakta om Malmö högskola

Malmö högskola ligger mitt i Sveriges tredje största stad och Skånes huvudstad, Malmö. Här är det nära till kontinenten för både studenter och karriärister. Vyn över Öresundsbron och Turning Torso syns på långt håll, innan man ens kommit innanför Malmös gränser. Malmö högskola är likt Malmö självt hastigt på uppgång, och på flera sätt mångfacetterat och modernt. Det är ett ungt lärosäte som startades 1998, med en bas av utbildningar som tidigare tillhört Lunds universitet och Malmö kommun, och som sedan dess vuxit sig starkt nationellt så väl som internationellt. Högskolan har 24 000 studenter och 1 800 anställda. 

Utbildningarna lockar en heterogen grupp av studenter där många är den första i sin familj att studera och där det finns ett stort samhällsengagemang. Här återfinns malmöiter, sökande från Skåne och övriga Sverige. Högskolan har också ett stort utbyte av studenter till och från andra länder. 

Utbildningar vid Malmö högskola

Några av de mest populära utbildningarna i Malmö är sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och programmen på Lärarhögskolan. Även tandläkarutbildningen, kriminologiprogrammet och programmen Grafisk design, Ekonomi och IT, Communication for Development och Fastighetsförmedling finns med i topp.

Många av utbildningarna är yrkesinriktade och chansen att få ett arbete inom det valda området har varit mycket goda för studenterna vid Malmö högskola de senaste åren. Mer än 90 procent har efter sina avslutade studier fått ett jobb inom det område de har studerat. Bidrar gör så klart placeringen i Öresundsregionen som är en spännande region med många chanser till arbete på ena eller andra sidan sundet. Dagligen pendlar omkring 20 000 personer enbart över bron som fysiskt har förbundit 3,6 miljoner människor till det som nu är Nordens största samarbetsregion.

Kanske beror framgångarna på arbetsmarknaden också på att Malmö högskola låter mycket verksamhetsnära forskning bedrivas i samarbete med offentlig sektor och näringslivet. Forskningen står sig väl i den internationella konkurrensen och är känd för sin flervetenskaplighet att kombinera olika vetenskapliga områden så som teknik och samhällsvetenskap. Från högskolan får studenterna också gärna ta sig ut på praktik till en potentiell framtida arbetsplats under utbildningarna. Malmö högskola, som är landets största, är stolt över sin vision där mångfald, kunskap och kreativitet är ledorden för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det är också det lärosäte i landet som har störst andel kvinnliga professorer med 35 procent. 

Studielitteratur i all ära. Några av de kursböcker som studenterna vid Malmö högskola stöter på är: Lärande skola bildning, Civilrätt, Matematik 5000, Människokroppen och Den nya affärsredovisningen. 

Kända alumner från Malmö högskola 

Vid högskolan arbetar författaren, filmaren och läraren Josefine Adolfsson som tillsammans med Lisa Aschan gjorde Guldbaggevinnande filmen Apflickorna. Entreprenören Måns Adler är en känd alumn från Malmö högskola, som efter sina studier har grundat videostreamingtjänsten Bambuser. En annan aktuell tidigare student vid Malmö högskola är författaren, journalisten och Aftonbladets krönikör Patrik Lundberg som bland annat skrivit boken Gul utanpå.

Studentliv i Malmö

I Malmö finns studentlivet precis runt hörnet och det är aldrig långt till varken kultur, nöje, uteliv eller sport. Terminen inleds med Insparksdagarna som är en två veckor lång introduceringsperiod för nya studenter (men som också är öppen för alla studenter vid högskolan). Då finns chans att lära känna nya vänner, att gå på sittning, klubbar, stand-up, femkamp, stadsvandring och mycket mer. För att fortsätta vara aktiv i studentlivet finns på Malmö högskola sedan tre studentkårer: Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren och Doktorandkåren. Inom kårerna finns ett flertal föreningar. Till exempel finns på Studentkåren Malmö, där den största majoriteten av studenterna är medlemmar, bland annat högskolans studentmagasin Mahskara, Malmö studentkör, Malmö högskolas feministiska förening, Utrikespolitiska föreningen, Festmesteriet och den muslimska föreningen Alhambra.

Som student i Malmö finns stor möjlighet till variation vad gäller utelivet. Vill man inte gå till någon av de lokala klubbarna, till exempel KB, Babel, Moriskan eller HIPP, så kan man alltid ta sig med tåg på bara tjugo minuter till Köpenhamn eller tio minuter till Lund. 

För den som vill engagera sig för ett gott syfte och samtidigt få vänner för livet finns fadderverksamhet vid högskolan, där man får möjlighet att stötta, visa runt och hänga med internationella studenter. 

Näktergalens mentorsverksamhet

Näktergalens mentorsverksamhet är en annan omtyckt verksamhet som startade 1997 i Malmö och som sedan spritt sig till 24 universitet och högskolor i Sverige, Europa och Afrika. På Malmö högskola ansöker man som student till att bli antagen som mentor för att träffa barn och unga och hitta på olika aktiviteter. Ett mentorsprogram finns också för studenter att träffa seniorer för att dela kunskaper och erfarenheter sinsemellan. Mentorerna utbildas och handleds för att sprida medmänsklighet och ökat utbyte mellan människor.

Studentbostäder i Malmö

Vid Malmö högskola finns inget campus med studentboenden. Omkring 2 000 billiga studentbostäder i Malmö är istället utspridda över staden i olika områden. Majoriteten av dessa är egna lägenheter men det finns också vissa korridorsrum. Lediga studentlägenheter i Malmö finns att hitta i Malmö högskolas bostadsguide, och kan sökas genom Bostadsplats Syd. Här rekommenderas dock att börja köa i god tid eftersom trycket på bostäder är högt. Man behöver inte vara antagen till en utbildning för att få stå i kö. Det kan vara positivt att veta.  

Många studenter bor dock inte i en studentbostad i Malmö utan i andra hyres- eller bostadsrätter som inte söks via Malmö högskola. På Boplats Syd är många av de större fastighetsägarna registrerade så att man kan leta även bland deras bostäder. MKB, som är det kommunala bostadsbolaget i Malmö, äger omkring 30 procent av stadens hyresrätter även om många av dessa förvaltas av privata aktörer.

Köpa möbler till studentlägenheten

Malmö har en rad uppmärksammade second hand butiker där du kan fynda bland gamla möbler. Gamla, njaa det behöver det egentligen nödvändigtvis inte vara, utan ibland är möblerna nästan i nyskick. Det finns även gott om begagnade möbler på nätet hos bland annat Blocket och Mystudentstore. Skulle du vilja ha nya möbler till en rimlig kostnad, är IKEA eller Sleepo att föredra. Dessa möbelaffärer säljer prisvärda möbler över hela Sverige. IKEA har ibland möjlighet att leverera hem möblerna till trappan, mot en extrakostnad. Som student gäller det att hålla i pengarna (och vara rädd om miljön), börja därför att kika efter begagnade möblemang. 

Utbytesstudier för Malmöstudenter

Malmö högskola har som de flesta andra högskolor, internationelle skolor som de samarbetar med. Om du är intresserad av utbytesstudier bör du först titta på den utlysning av tillgängliga platser som finns för din institution/fakultet och sedan vilka högskolor/universitet som du är intresserad av. Därefter kan du börja skriva på din ansökan. Var noga med att läsa ansökningsinstruktionerna ordentligt och ha lite is i magen eftersom det kan ta lite tid att fullfölja utbytesansökan. I regel utlyser Malmö högskola tillgängliga utbytesplatser två gånger per år. Utlysningen publiceras en månad före sista ansökningsdag.

Några av länderna/kontinenterna som Malmö Högskola har samarbetsavtal med är: Australien, Asien, USA och Kanada. Vill man hålla sig inom EU är det Erasmus+ som gäller och inom Norden är det Nordplus. På Malmö högskolas hemsida finns mer information om hur utlandsstudier fungerar.