Begagnad kurslitteratur SH, Södertörns högskola

Södertörns högskola

I de flesta fall köps ny och begagnad studentlitteratur Södertörns högskola via bokhandeln Harrys böcker. Harrys böcker ligger i byggnaden Primus, mitt emot högskolans huvudbyggnad, och tillhandahåller studentlitteratur till alla utbildningar på Södertörns högskola. Ett annat alternativ för att få tillgång till begagnad kurslitteratur i Stockholm är att gå via biblioteket som ligger intill Harrys böcker. Läs boken på plats i biblioteket, omgiven av andra studenter i en trevlig studiemiljö, eller låna med dig boken hem. Utöver det rekommenderas bokhandlare på webben som säljer billig studentlitteratur, däribland Adlibris.

Klicka här för att se köpes/säljes-annonser av begagnad kurslitteratur i Stockholm.

 

Fakta om Södertörns högskola

Södertörns högskola, SH, är belägen söder om Stockholm i stadsdelen Flemingsberg. Från Stockholms central är det en restid på 19 minuter till Campusområdet i Södertörn. Det är omkring 11 000 studenter som väljer att studera på SH, där det totalt finns 70 program och 270 kurser. Inom dessa program bedrivs utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik, naturvetenskap och pedagogik. På Södertörns högskola finns även möjligheten att gå polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell inriktning. Utöver hög kvalitet i utbildningen är även forskning och utveckling en viktig del för SH. Forskningen är särskilt fokuserad på frågor gällande Östersjö- och Östeuropaområdet. Av studenterna som läser på Södertörns högskola är hela 70 % kvinnor och 30 % män. Den stora spridningen mellan kvinnor och män är i sammanhanget unik. 

Södertörns campusområde 

Campusområdet i Flemingsberg är samlingspunkt för studenter vid Södertörns högskola, men även studenter som studerar på Karolinska Institutet och KTH. Det är en utmärkt mötesplats för utbildning, vetenskap och studentliv. Campusområdet växer ständigt och inrymmer idag forskningslabb, studentbostäder och restauranger. 

Moas båge

På campusområdet vid Södertörns högskola finns det en huvudbyggnad vid namn Moas båge. Denna byggnad innehåller huvudreceptionen, aula, föreläsningssalar, MedieCenter, utbildningsexpeditioner, datorsalar, personalrum samt restaurang.  

F-huset

I nära förbindelse med Moas båge finns F-huset vilket är en byggnad med informationscentret Kompassen, restaurangen Arom och lokaler för Södertörns högskolas studentkår, SöderS. Vid Kompassen finns karriärvägledare men även internationella handläggare som svarar på studentens frågor funderingar kring studier på SH och utomlandsstudier. 

Primus

Byggnaden mitt emot Moas båge kallas Primus. Där finns ytterligare föreläsningssalar och utbildningsexpeditioner. Vid byggnaden Primus finns även bokhandeln Harrys böcker som säljer studentlitteratur. Bredvid Harrys böcker finns även skolans bibliotek som är öppet de flesta dagar i veckan.

Studentliv Södertörns högskola 

Att studera vid Södertörns högskola innebär såväl god akademisk utbildning som ett intensivt studentliv med många aktiviteter som förgyller studietiden. Vid SH finns en studentkår och ett flertal studentföreningar, vars syfte är att skapa goda studieförhållanden under hela studieperioden. De verkar även för en ökad kontakt mellan studenter och näringsliv. SöderS är Södertörns högskolas enda studentkår. Den ger studenten stöd under studietiden och anordnar event som skapar liv och rörelse på Södertörns högskola. Studentkåren driver även SöderS Pub. Där anordnas diverse lekar och festligheter för studenten som vill nätverka efter att studiedagen är slut. Den största studentföreningen vid SH är Södertörns Förenade Ekonomer, SÖFRE, som främst riktar sig mot ekonomistudenterna. Turister utan gränser, TUG, är ytterligare en studentförening. Denna är främst för turismstuderande, men föreningen är även öppna för andra studenter på SH.  

Enligt studenter på SH är det även lätt att få kontakt med andra människor på campus och att ta sig dit med kollektivtrafik. Det är ett rikt föreningsliv där Södertörns högskola är med och stöttar studentföreningarna. Högskolan har insikt i vad föreningslivet har för betydelse för studenter och även för framtida arbetsgivare. Ett engagemang under studietiden är eftertraktat och ger dig en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. I Stockholmsområdet finns det en uppsjö av bokhandlare som säljer begagnad kurslitteratur SH

Studentbostäder vid Södertörns högskola 

Den brist på studentlägenheter som råder i Stockholmsområdet påverkar även närliggande stadsdelar så som Flemingsberg. Nya studenter vid SH rekommenderas att vara ute i god tid, allra bäst är det att börja leta redan när ansökan till högskolan är inskickad. Ett tips för studenten som blivit antagen är att direkt ställa sig i kö hos Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, om du tänkt studera vid Södertörns högskola. Detta är den allmänna studentbostadskön i Stockholm.

Att få tag på ett studentrum eller en studentlägenhet tar oftast lång tid. Ett annat alternativ, än att bo i studentrum eller studentlägenhet, är att dela en bostadsrätt eller att hyra i andra hand tillsammans med andra studenter. Det är även vanligt att vara inneboende hos privatpersoner. Fördelen med Stockholm är att kollektivtrafiken är så utbyggd och smidig att det även kan vara aktuellt att bo en bit bort till en början. För studenten som vill bo nära Campusområdet i Flemingsberg rekommenderas Huge Fastigheter AB. Studentkårerna i Stockholms Centralorganisation, SSCO, har fler tips gällande studentbostadsbolag i Stockholmsområdet på deras sajt.  

Utbytesstudier för studenter på Södertörns högskola 

Som student vid Södertörns högskola finns goda möjligheter för att studera en termin av din utbildning utomlands. Utbytesstudier är en unik chans för studenten på Södertörns högskola att bredda kompetens och få nya erfarenheter. Lär känna ett nytt land, upplev spännande äventyr och förbättra dina språkkunskaper. Språket kommer i många fall gratis, utan att du behöver köpa på dig utländsk kurslitteratur från SH. Att förelägga en termin utomlands är attraktivt ur såväl studentens som arbetsgivarens perspektiv. 

SH arbetar ständigt för att utveckla utbytesavtal med andra länder. Idag har högskolan omkring 250 utbytesplatser vid utländska universitet. Utbytesprogram som finns tillgängliga är Erasmus+, ISEP och Linnaeus-Palme, men SH har även bilaterala avtal med specifika universitet. Vid utlandsstudier behöver studenten inte betala någon studieavgift och om kurserna uppfyller vissa krav kan de tillgodoräknas när studenten kommer hem igen. De första dagarna utomlands kommer lektionerna, föreläsningarna och kurslitteraturen vara svårhanterad. Var dock inte orolig, du kommer snart in i det. 

Stipendier hos Södertörns högskola 

Studenter vid Södertörns högskola kan kostnadsfritt använda två tjänster som förmedlar de stipendium som är möjliga att söka; Global Grant och SH karriär. Varav förstnämnda publicerar fonder och stipendier, men även bidrag från svenska och utländska fonder och stiftelser. Dessa är gratis enbart från campus och studenten kan hitta dem via bibliotekets databaser. På SH karriär finns aktuella stipendier för studenten på Södertörns högskola. 

För studenten som planerar att förlägga en eller flera terminer utomlands via utbytesprogrammet Erasmus finns det möjlighet att erhålla ett Erasmus-stipendium. Det gäller alltså endast studenter som fått utbytesplats inom ett Erasmusavtal och det kräver att ett Erasmusavtal skrivs på. Detta är mycket vanligt och rekommenderas. Det är ett merkostnadsstipendium och studenten får använda det till mer än enbart studier.