Begagnad kurslitteratur Sophiahemmets högskola

Sophiahemmets högskola

Då är det en bra idé att försöka köpa begagnade böcker i Stockholm (Sophiahemmets högskola). Det kan man till exempel göra på Campusbokhandeln som finns i ett flertal olika städer. I Stockholm finns den på Vattugatan, bara ett par minuter från T-centralen. Där finns böcker inom ett flertal olika kursområden och i olika skick, med pris därefter. Du kan även välja att köpa nya böcker direkt i butik eller få dem hemskickade. Även om du vill hämta böckerna själv i butiken så kan du reservera dem innan, för att garantera att de finns kvar när du hämtar dem, då blir de dessutom billigare men du måste hämta dem inom 48 timmar. Du kan även köpa begagnad kurslitteratur genom Stockholms universitets campusbutik. Dem hittar du på Universitetsvägen 9.

Vill du köpa nya böcker finns det dessutom flera bokhandlare i Stockholm. Alldeles i närheten av skolan finns till exempel Akademibokhandeln som säljer kurslitteratur. Där kan du dessutom få ett stämpelkort som ger dig en stämpel för varje hundring du handlar kurslitteratur för, och när du har 10 stämplar så får du 100 kronor i rabatt nästa gång du köper kurslitteratur. Självklart finns många andra bokhandlare att välja mellan, till exempel Jure bokhandel och Bokhandeln Studio. Skulle du ändå inte ha hittat all kurslitteratur, eller om du föredrar att beställa de böcker du behöver för att slippa leta i Stockholm eller ha det avklarat innan utbildningen startar, så kan du hitta såväl begagnad som ny kurslitteratur på Mystudentstore. 

Klicka här för att se köpes/säljes-annonser av begagnad kurslitteratur i Stockholm

 

Snabbfakta om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola är en privat skola som är inriktad på omvårdnadsutbildningar. De bedriver både utbildning och forskning på säväl grundnivå som avancerad nivå. Högskolan grundades år 1884 utav drottning Sofia, som 5 år senare även grundade sjukhuset Sophiahemmet. En sjuksköterska som utbildas vid denna högskola kallas för ”Sophiasyster”. Sedan år 2004 utbildar skolan även så kallade ”Silviasystrar”, vilket är en sjuksköterska som har specialiserat sig på demensvård. I dag ägs skolan utav en ideel förening som även äger sjukhuset och som helt enkelt går under namnet Sophiahemmet. Skolan har ungefär 1 300 studenter i dagsläget och utav dem så studerar ungefär 400 stycken heltid på sjuksköterskeprogrammet. Sophiahemmet Högskola, SHH, är beläget centralt i Stockholm på Valhallavägen.

Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola

Skolans sjuksköterskeprogram är en tre år lång utbildning (6 terminer) och den bedrivs på heltid och omfattar 180 hp. Efter fullgjord utbildning har man en sjuksköterskeexamen som motsvarar en kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Målet med sjuksköterskeprogrammet är att utbilda sjuksköterskor som efter sin utbildning är väl förberedda att delta i, leda och utveckla framtidens sjukvård (såväl nationellt som internationellt). Skolans sjuksköterskeprogram har många sökande och antagningspoängen här är bland de allra högsta i hela landet. Den första terminen läggs grunderna inom omvårdnadsvetenskap samt medicinsk vetenskap. Detta görs genom teoretiska baskurser. Studenterna får på så sätt kunskaper inom de centrala begreppen; hälsa och ohälsa, människa, miljö och omgivning, samt omvårdnad. Utgångspunkten är en humanistisk människosyn, eftersom skolan har generellt stort fokus inom detta område. Andra terminen börjar med en kurs inom Personcentrerad omvårdnad. Studenten lär sig att se i den vårdades perspektiv gällande omvårdnadsarbetet och upplevelse av sjukdom samt ohälsa. Därefter läses kurserna Behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar 1 och 2. Den tredje terminen påbörjas med en fortsättning på den sistnämnda kursen. Sedan följer verksamhetsförlagd utbildning i två parallella kurser; Den äldre människan, och Behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar. Fjärde terminen inleds med Psykiatrisk omvårdnad. Därefter fortsätts programmet med Katastrofmedicin, och sedan Forskningsmetodik. Terminen avslutas med en kurs i Folkhälsa. Den femte terminen är det dags för ett självständigt arbete, ett Examensarbete. Under den terminen har studenterna vid Sophiahemmet även verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet. Den sjätte och sista terminen läser man kursen Ledarskap och pedagogik. Därefter följer en verksamhetsförlagd kurs, Komplexa sjukdomstillstånd. I kursen ingår dessutom Nationell klinisk slutexamination. Sedan följer kursen Valbar klinisk kurs och peroperativ omvårdnad, där man får möjlighet att hämta och fördjupa kunskaper i ett specifikt verksamhetsområde utifrån ens egna intressen. Under denna termin ingår även kursen Interprofessionellt teamarbete. Avslutningsvis läser man en tvådelad kurs, Sjuksköterskan och professionen, som både inleder och avslutar terminen. I den kursen förbereder man den blivande sjuksköterskan för yrket och karriären.

Stipendier vid Sophiahemmet 

Det finns flera olika stiftelser som stöttar studenter vid SHH ekonomiskt. De studenter som söker ekonomiska premier får inte ha en inkomst som överstiger 178 000 per år. I övrigt får alla studenter vid sophiahemmets högskola söka stipendier, oavsett vilken utbildning som läses. Sökningen görs genom Föreningen FVO som förmedlar stipendier inom denna genre. Efter utbildningen finns även en stiftelse där nyexaminerade sjuksköterskor kan söka bidrag för vidareutbildning, detta gäller de som tagit sin examen för max 12 månader sedan. Denna ansökan gör man direkt till Sophiahemmets ideella förening.

Verksamhetsförlagd utbildning

Huvudområdet för utbildningen är omvårdnadsvetenskap, och en mycket stor och även väldigt viktig del av denna utbildning är den verksamhetsförlagda utbildningen. Det ger studenten en chans att integrera sina teoretiska kunskaper, med kliniska färdigheter. Samtidigt får studenten även möjlighet att kunna utveckla sin yrkesroll och ett professionellt förhållningssätt. Den del av utbildningen som är verksamhetsförlagd utförs på sjukhus och vårdmottagningar, och även inom kommunal hälso- och sjukvård. Den verksamhetsförlagda utbildningen är så mycket som en tredjedel av hela utbildningen och är därmed en väldigt stor del av programmet, Sophiahemmet är en av de skolor som har allra störst del av detta.

Utlandsstudier

Studenter vid sjuksköterskeprogrammet har möjlighet till utlandsstudier om så önskas. Utbytesstudier ger en god möjlighet för studenten att komma ut i världen samtidigt som man får möjlighet att praktisera sina kunskaper och prova på att arbeta internationellt. I utbildningen ligger ett visst fokus på just internationellt arbete och att kunna arbeta såväl nationellt som internationellt, därför är det förstås bra att ta chansen att prova på arbete utomlands. Utbytesstudierna sker såväl inom Europa som utanför Europa, och möjligheten till detta finns under de 3 sista terminerna av sjuksköterskeutbildningen, alltså termin 4 till 6. Detta är möjligt eftersom skolan har ett samarbete med utländska lärosäten och även andra samarbetspartners. Syftet är att få en möjlighet att öka sina kunskaper inom sjukvård i andra länder och förbereda sig för att kunna arbeta internationellt.

Övriga utbildningar och kurser 

Utöver sjuksköterskeprogrammet, som är högskolans enda så kallade reguljära grundutbildning, finns det även några program på avancerad nivå. På skolan finns ett barnmorskeprogram som är en vidareutbildning för den som redan utbildat sig till sjuksköterksa. Barnmorskeprogrammet är 90 hp, vilket alltså innebär 3 terminer. Dessutom finns det möjlighet att specialisera sig som sjuksköterska, och då kan man välja mellan fem olika inriktningar; akutsjukvård, ambulanssjukvård, hjärtsjukvård, palliativ vård och inriktning vård av äldre. Var och en utav dessa utbildningar är 60 hp, alltså 2 terminer. Det finns även en ett år lång utbildning på engelska för den som vill ha en master i palliativ vård. Utöver de reguljära utbildningarna finns även några uppdragsutbildningar. På grundnivå finns en specialistutbildning i demensvård, samt ett kompletterande kandidatprogram i omvårdnadsvetenskap. Dessa utbildningar är båda 60 hp. På avancerad nivå finns utbildningen till Silviasjuksköterska, omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, som är en specialisering för sjuksköterksor på 30 hp. Det finns även fem olika specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar. Här väljer du mellan akutsjukvård, demensvård, gastroenterologisk vård med fokus på endoskopi, hjärtsjukvård och palliativ vård. Alla dessa utbildningar är 60 hp. Kursutbudet består av ett 15-tal olika kurser från 4,5 hp till 15 hp. Här finns bland annat olika kurser inom EKG, palliativ vård, akutsjukvård, demensvård, palliativ vård – det vill säga, samma inriktning som övrig utbildning. Slutligen så finns det också olika certifieringskurser inom Hjärt- och lungräddning, som anordnas för utbildning av vårdpersonal.

Forskning

Precis som många andra skolor så bedriver Sophiahemmet Högskola även forskning. Forskningen bedrivs inom samma områden som utbildningarna vid skolan; det vill säga vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Högskolan fokuserar på fem olika delar (gäller såväl utbildning som forskning); Akutsjukvård, Palliativ vård, Kvinnors och barns hälsa, Vård vid långvariga sjukdomstillstånd samt Människans livsvillkor.

Fritid och nöje

Stockholm erbjuder många olika sevärdheter, aktiviteter, evenemang och sysselsättningar. Om man gillar att träna så är det här en perfekt stad för det – här finns många olika träningsanläggningar och att hitta ett gym eller den tränng som man föredrar är inga större problem. För den som föredrar gruppträning så finns det många ställen för sådant, och den som vill simma hittar här väldigt många badhus att välja bland. För personer som inte varit i Stockholm tidigare rekommenderas dessa sevärdheter att besöka: Vasamuseet, Gamla Stan, Djurgården, Stadshuset, Fotografiska, Skansen, ABBA The Museum, Drottningsholms Slott, Junibacken, Skeppsholmen, Rosendals trädgåd, Östermalm Saluhall, Kungliga slottet, Moderna Museet, Storkyrkan, Livrustkammaren, Medeltidsmuseet, Operahuset och Nordiska Museet. Har man avverkat allting som finns att se så finns det mycket annat att göra. För den som vill sjunga finns till exempel många olika körer att välja på, de som vill lära sig något kan hitta kurser, vill man festa finns förstås ett väldigt stort utbud av krogar och nattklubbar, den filmintresserade har många biografer att välja bland, och om man istället föredrar att läsa så finns ett stort antal bibliotek och bokhandlare. En sak är i alla fall säker – man behöver inte ha tråkigt under sin tid i Stockholm.

Studentkåren på Sophiahemmet Högskola

För den som är intresserad av skolans verksamheter och att engagera sig så kanske det lockar med medlemskap i studentkåren. Sophiahemmets kår arbetar för att förbättra utbildningen och för att göra deras medlemmar hörda. Det är inget måste för skolans studenter att vara medlem i studentkåren, men ett bra tillfälle för de elever som vill vara med och påverka för en bättre framtid. Dessutom är det ett smart sätt för att lära känna andra studenter i Stockholm. Kåren ordnar en rad olika aktiviteter för medlemmarna för att de ska få en oförglömlig studietid. 

Låna begagnad kurslitteratur i Stockholm

Det finns många sätt att hitta billig studentlitteratur i Stockholm. Billigast blir det förstås om det finns möjlighet att låna böckerna på bibliotek. Sophiahemmet Högskola har själv ett bibliotek där du som student kan låna böcker gratis. Högskolebiblioteket lånar ut böcker inom de områden som sjuksköterskeskolan utbildar i, så här finns det en god chans att hitta den litteratur man behöver. De håller öppet varje vardag, från klockan 8:00 och till 18:00 måndag-torsdag, och till 16:00 på fredagar. Sophialine heter bibliotekets katalog där du kan gå in och söka efter böcker. Där hittar du förutom böcker även rapporter, avhandlingar och examensarbeten. För att logga in behöver du ha bibliotekskort och det får du genom att besöka biblioteket. I närheten av skolan finns även flera andra bibliotek som kan vara värda ett besök om du inte hittar all kurslitteratur på skolans bibliotek, Stockholm har faktiskt så mycket som ett 50-tal bibliotek. Stockholms stadsbibliotek ligger inte särskilt långt bort, och eftersom det är Sveriges största kommunala bibliotek så finns det även där goda chanser att hitta de böcker som du behöver. Ibland kan det dock kännas lättare att köpa sina kursböcker, om de till exempel behövs under en längre tid eller om man vill kunna markera och göra anteckningar i böckerna – eller kanske rentav vill kunna behålla dem efter studietiden. 

Studentbostad i närheten av Sophiahemmets högskola

Att hitta en bostad i Stockholm är inte alltid så enkelt och det är en fördel att vara ute i god tid innan utbildningen börjar. Att ställa sig i kö hos olika hyresbolag när man söker utbildningen är en god idé, eller kanske redan innan det. Sophiahemmets högskola har inga egna studentbostäder, så det allra bästa är att ställa sig i bostadskö hos Stockholms studentbostäder som har närmare 8000 lägenheter och rum över hela Stockholm. För att stå i deras kö krävs dock medlemskap i studentkåren och även studier på minst halvtid. Hos dem får man sedan bo i max 6 år. Även Svenska bostäder har studentbostäder i Stockholm, bland annat vid Gärdet. Deras bostäder förmedlas genom Bostadsförmedlingen i Stockholm, så det är dem du vänder dig till för att söka. Det är bra att vara öppen för att söka sig utanför staden också, till närliggande orter och städer. Självklart kan man stå i kö i Stockholm under tiden och byta bostad när man lyckas få tag i en närmare skola. Många privatpersoner hyr ut lägenheter i andra hand, så det är också en möjlighet, eller att helt enkelt hyra ett rum hos någon. Även om det kanske är en tillfällig lösning tills man lyckas få en studentbostad. Det är inte sällan som studenter får stå i kö under flera år för att finna en bostad. För ihärdiga studenter som hör sig för och kollar runt ofta, går det såklart betydligt fortare. Om det blir akut att hitta något tillfälligt så finns det även möjlighet till övernattning från ett par hundra per natt, på till exempel vandrarhem i närheten av Sofiahemmets skola. Detta är förstås ingen lösning för en längre tid, men kan vara bra om man behöver något första dagarna vid terminsstarten i väntan på att få flytta in i sin nya bostad.