Begagnad kurslitteratur SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Att köpa helt nya böcker blir oftast en väldigt dyr affär. Därför är det bra att försöka få tag i begagnad kurslitteratur i Uppsala, Lund eller Umeå som fortfarande är aktuella inom ditt ämne. Vissa böcker kanske man är så illa tvungen att köpa ny, glöm då inte bort att prisjämföra böckerna innan. Det går att jämföra pris på studentlitteratur i den blåa sökmotorn på Mystudentstores startsida. På skolans anslagstavlor går det att hålla utkik efter billig kurslitteratur i Umeå och Uppsala. Anslagstavlor kan även i vissa fall finnas i samlingsrum på biblioteken och i studentbostädernas trappuppgångar eller gemensamma utrymmen. 

På nätet förmedlas en ansenlig mängd använda böcker via Tradera eller Mystudentstore. Kika in på dessa sajter i jakten på studentlitteratur vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Klicka här för att se säljes-annonser av begagnad kurslitteratur i Sverige.

 

Snabb fakta om Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bildades 1977 och är en hopslagning av flera olika universitet, till dessa hör Lantbrukshögskolan, Skogsmästarskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan och även Veterinärinrättningen. Sveriges Lantbruksuniversitet bedriver utbildning i flertalet städer. Huvudorterna med störst verksamhet ligger i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. På Ultuna i Uppsala finns Sveriges enda universitetsdjursjukhus med både smådjursklinik och hästklinik. På fler än 30 orter har SLU flera verksamheter inom sjö och hav, vilt- och landskapsekologi, jordbruk, trädgård, skogsbruk samt djurhållning. I dessa olika ämnesområden finns det laboratorier, forskningsstationer, försöksparker, fältstationer samt utbildningscentrum.

Utbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Det finns flera program att välja mellan på SLU:s olika utbildningsorter som tar dig mot en kandidatexamen, magister eller masterexamen. På grundnivå finns bland annat agronom inom ekonomi, husdjur, landsbygdsutveckling, livsmedel och mark/växt, civilingenjör inom energisystem, miljö- och vattenteknik, djursjukskötare, veterinär, hortonom, hippolog, lantmästare och många fler därtill. Den som vill söka till ett program på grundnivå och behöver komplettera behörigheten för ett visst program kan läsa naturvetenskaplig bastermin, tekniskt/naturvetenskapligt basår eller skogligt basår. De tre olika inriktningarna ger behörighet för olika program.  På avancerad nivå finns Animal Science, Plant Biology, Sustainable Development med flera. 

Utbytesstudier för SLU-studenter

Att studera utomlands kan vara både spännande och väldigt givande på många olika plan. Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder denna möjlighet på många skilda platser i världen. Utlandsstudier är förutom bra träning i engelska (eller annat språk) även ett bra sätt för att skaffa nya vänner runt om i världen, växa som person och se nya perspektiv. Känner man sig osäker för studier på engelska, kan man börja med att låna kurslitteratur på engelska och läsa in sig lite i ämnet först. Oftast är det också något man kommer in i mycket snabbare än vad man själv vågar tro när man väl är på plats.  

Vill man hålla sig inom Norden och få möjligheter till djupare studier som kanske saknas i Sverige, hittar man både intensivkurser och hela läsårskurser i Finland, Island, Norge och Danmark. I samband med utbytesstudier kan man söka Nordplusstipendium. Stipendiet Nordplus rekommenderar vi alla att studenter att söka.

Vid utbytesstudier i ett land inom Europa på minst 3 månader, finns ett Erasmus-stipendium att ansöka till. För studier i Europa kan man även ansöka inom nätverket ELLS, där det även finns sommarkurser och mastersprogram. 

Möjligheterna för utomlandsstudier sträcker sig hela vägen till andra sidan jordklotet. Australien, Nya Zeeland, Taiwan, Chile och även USA och Kanada är de länder som SLU har slutit avtal med. Som utbytesstudent från SLU är man även fri från att betala terminsavgiften. 

Forskarutbildning vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Vid SLU finns goda möjligheter för forskarstudier då verksamheten till 75 % består av just forskning. De 4 fakulteterna vid SLU har några olika forskarutbildningsämnen att välja på och det finns 4 olika doktorsexamen vilka är Agronomie Doktor, Skoglig Doktor, Veterinärmedicine Doktor och Filosofie Doktor. Som doktorand har man många olika uppgifter och några exempel på det är: forskning, undervisning, skriva rapporter och artiklar, planering, presentationer av forskningar och självfallet sitt eget avhandlingsarbete som är en central del i examinationen. 

Låna eller köpa kurslitteratur SLU?

Universitetsbiblioteken har mycket att erbjuda och hjälpa till med. På biblioteket finns möjligheter att låna studentlitteratur om man inte fått tag i boken vid terminens början. Bibliotekarier kan även hjälpa till med annat som till exempel informationssökning, referenshantering och källkritik bland annat. På SLU:s hemsida, under fliken ”biblioteket” finns även en guide för uppsatsskrivning och en sök- och skrivguide att ta del av. 

SLU:s miljöarbete

Sveriges Lantbruksuniversitet står inte bara för utbildning och forskning, de är även den största aktören inom Sverige som utför miljöanalyser i naturen. Detta är på uppdrag av regeringen och SLU:s miljöanalys innebär allt från provtagningar och analyser utav insamlade prover, utvärdering av insamlad fakta och göra informationen tillgänglig, till att utveckla nya och mer effektiva metoder för insamling av data, analyser och beräkningsverktyg för prognoser av olika slag. Tio av SLU:s program arbetar direkt med miljöanalysen. 

Det är inte enbart studenter och forskare i Uppsala som kan ta del utav miljöanalysen. Som medborgare kan man bli medborgarforskare, vilket innebär att den som har intresset själv kan rapportera de observationer man gjort ute i naturen. Inne på Artportalen kan man rapportera sina fynd som man hittat. Det kan handla om allt från vanligt förekommande växter, svampar och djur till udda fenomen eller arter som verkar främmande. På detta vis kan vanliga privatpersoner bidra till en stor kunskapsbank om Sveriges djur- och växtliv vilket i sin tur leder till bättre och mer effektiva naturinsatser samt en möjlighet att upptäcka olika utvecklingar i naturen och av klimatet. 

Utbildning för yrkesverksamma vid SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder en bredd av kurser, föreläsningar och seminarier för redan yrkesverksamma personer som vill utöka sin kompetens inom ett specifikt område. Bland annat finns det kortare kurser inom djuromvårdnad och tilläggsutbildningar som ger behörighet för sjuksköterskor, tandläkare och sjukgymnaster att arbeta med djur. Hos SLU kan man även gå kurser för att få olika kompetensbevis och menykörkort inom livsmedel och klimat. Organisationer, företag och myndigheter kan beställa utbildningar och kurser hos SLU för att fortbilda och öka kompetensen bland personalen. I dessa fall är det uppdragsgivaren som bestämmer vilka inom sin personal som är i behov av att delta i kursen. Uppdragsgivaren kan med fördel beställa in kursmaterial och studentlitteratur eftersom större beställningar ibland ger reducerat pris.

Studentliv vid SLU

Studentkårerna spelar, som på de flesta lärosäten, en viktig roll i studentlivet. Kåren finns till för en rad olika ändamål, så som hjälp med studier eller studentboende, tips för bättre ekonomi, hjälp med att skaffa billig kurslitteratur eller som festfixare. Studentkårerna har oftast flera underföreningar som till exempel festfixare, sportföreningar, kårtidningar, teater och musik med mera. 

Eftersom SLU finns på en hel del olika orter ser studentlivet lite olika ut beroende på vart man studerar. Gemensamt är i alla fall att det mesta blir vad man gör det till. Kommer man ensam till en helt ny stad är det alltid en god idé att hitta en kår eller förening att engagera sig. Studentkårer brukar vara öppna för nya kreativa engagemang. 

Studentboende vid SLU

Svårigheten att få tag i ett studentboende beror på vilken ort man ska studera. Oavsett bör man vara ute i god tid för att vara säker på att ha tak över huvudet vid terminens start. På de flesta ställen finns det lediga studentlägenheter att söka, från både privata och kommunala bostadsaktörer. 

Studentboende i Uppsala (Ultuna) kan man söka genom Ultuna Studentbostäder eller Ultuna Studentkår. Har man tänkt slå sig ner i en annan del av studentstaden Uppsala, kan man som student söka boende genom Uppsala Studentkår. Uppsalahem är även en stor bostadsaktör som är värd att testa. 

Studentboende i Alnarp finns i en mängd olika former både på campusområdet och utanför. Ofta handlar det om hus i den skånska möllan som skolan sedan lång tid tillbaka äger och hyr ut till sina studenter. Alnarp ligger mellan Lund och Malmö så bostadsmöjligheterna är många. Kollektivtrafik och cykelleder tar dig som student till och från Alnarp, i stort sett vart du än väljer att bosätta dig. För att ställa sig i kö till studentbostäder i Alnarp, går man in på Slu.se och fyller i Intresseanmälan. Då kommer högskolan sedan kontakta dig om det uppstår lediga lägenheter i Lund, Malmö eller omkringliggande småorter som Åkarp, Hjärup och Lomma. 

Det finns gott om studentboenden i Umeå. De större aktörerna som hyr ut studentlägenheter i Umeå ska vi beskriva nu. Bostaden i Umeå är ett kommunalt boastadsbolag som vi rekommenderar alla studenter att börja söka hos. Fastighetsföretaget Bostaden i Umeå har drygt 15000 lägenheter och är därmed störst i boende i Umeåområdet. Nästa alternativ är att söka boende hos Akelius, som är en privat bostadsaktör med ett stort fastighetsbestånd i Umeå. Akelius har som måla att under de kommande åren renovera och fräscha till deras lägenheter. De Lediga lägenheterna som Akelius har är ofta därför i gott skick. Kika in på Akelius hemsida för mer information om vilka studentrum och studentlägenheter som de hyr ut i Umeå.  Fler privata bostadsaktörer som hyr ut studentlägenheter i Umeå är är Mofab och Lerstenen. Lerstenens bostadsbestånd omfattar 1800 lägenheter. För dig som är under 29 år är rekommendationen att ställa dig i kö till bostadsföreningen HSB:s lägenheter, eftersom du då får förtur på alla lediga ettor och tvåor. Förtur ges även till de som bosparar i HSB. Tegs Mark & Bygg hyr även ut 1:or och 2:or till ungdomar i den norrländska staden. Dessa lägenheter har oftast en egen uteplats eller balkong. Sist men inte minst, vill vi nämna Balticgruppen som fokuserar på att hyra ut lägenheter på Tvistevägen (ganska nära Universitetet).

På Mystudentstore eller Blocket går det även att hitta privatpersoner och studenter som hyr ut rum till studenter, kollektiv, och lägenheter under längre eller kortare perioder. För att öka chanserna att hitta ett bra och billigt studentboende under studietiden kan man själv även lägga ut en annons på sociala medier.

 

Arbetsmarknad efter studier på SLU

Många utav programinriktningarna på Sveriges Lantbruksuniversitet har goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden enligt bland annat SACO och Arbetsförmedlingens prognoser. I några av programmen är det en relativt bra balans på arbetsmarknaden och i fåtalet program är konkurrensen väldigt hård. Veterinärprogrammet är ett av programmen som i dagsläget är svårare att hitta arbete inom.