Regler vid annonsering

Mystudentstore.se är en handelsplats för privatpersoner. Privatpersoner har rätt att ingå avtal enligt konsumentverkets regler.

Ej tillåtet med ren marknadsföring

Det är enbart tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt köp av föremål. Annonstexten ska beskriva den specifika som erbjuds i annonsen. Marknadsföring som ej rör varan är otillåten. 

Beskrivning

Annonsrubriken ska beskriva varan. Länkningar eller reklam till andra varor får inte förekomma. Varan (exempelvis billig kurslitteratur) måste beskrivas i annonstexten och det är inte tillåtet att endast lägga in en länk till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser eftersom de är skyddade under upphovsrättslagen. Det är enbart annonser på skandinaviska språk eller engelska som är tillåna. Givetvis är det godkänt att prisjämföra studentlitteratur från andra sajter utan länkningar till andra hemsidor.

Annonsdubbletter

Det är inte godkänt att lägga in annonser om samma vara mer än en gång samtidigt. Den gamla annonsen ska vara raderad innan en ny (för samma vara) läggs in. Detta gäller även för begagnad kurslitteratur och billig studentlitteratur. Exempel: det är inte tillåtet att annonsera ut begagnad kurslitteratur i Linköping om den utannonserade varan i själva verket finns i Göteborg.

Bilder

Bilden måste föreställa föremålet i annonsen. Logotyper/märken/symboler får inte användas som bilder. Observera att det inte är tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen.

Olagliga varor

Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Exempel: Alkohol, tobak, narkotika, olagliga vapen, läkemedel

Stötande innehåll

Annonser som kan verka stötande mot folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer får ej läggas in. Propaganda för politiska partier eller religioner, får heller inte förekomma.

Otillåtna varor och tjänster

Mystudentstore.se har restriktioner mot vissa varor som inte får annonseras. Exempel på otillåtna varor: Parkeringstillstånd, pornografi, medlemskap på hemsidor (t.ex. Facebook), stötande propaganda, produkter som används för att låsa upp mobiltelefoner.

Byte av vara i annons

Det är inte tillåtet att byta ut varan mot någon annan vid ändring eller förnyelse av annonsen. Begagnad kurslitteratur och andra böcker är dock undantagna från denna regel.

Annonser tas bort

Annonser som strider mot Mystudentstores regler kommer tas bort. 

Generella villkor 

Annonsörens ansvar

Annonsören är personligen ansvarig för sin annons. Mystudentstore.se ansvarar inte för den utannonserade varan. Annonsören godkänner även att innehållet i annonsen kan komma att visas i Mystudentstores samarbetsparters hemsidor. Vidare ansvarar annonsören för att den utannonserade varan innehåller rätt information. Det är exempelvis inte tillåtet att annonsera ut begagnad kurslitteratur i Lund ifall man bor i Göteborg.

Upphovsrätt

Alla rättigheter till annonstexten och bilden överlåts till Mystudentstore.se

Vattenstämpel

Bilder som ligger inne på Mystudentstore.se kommer publiceras med en vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte godkänts av annonsören. Bilder på begagnad studentlitteratur och billig kurslitteratur får även en vattenstämpel. Mystudentstore prisjämför kurslitteratur och vid de tillfällena används bokbutikernas egna bilder och därför visas ingen vattenstämpel på dessa.