Sekretesspolicy

Mystudentstore.se förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande branschregler och relevanta normer.

Mystudentstore skyddar dina personuppgifter genom tekniska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering för känsliga uppgifter, såsom personuppgifter. För åtkomst till ditt eget konto på Mystudentstore.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar själv för att skydda ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Se alltid till att logga ut för att skydda din information om du delar dator med andra användare.

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Mystudentstore.se, förbehåller sig Mystudentstore rätten att neka användare tillgång till webbplatsen Mystudentstore.se.

I de flesta fall är det begagnad litteratur eller vanliga böcker som annonseras ut på handelsplatsen, men det händer även att andra otillåtna varor läggs upp. Dessa annonser brukar tas bort och användaren spärras. Mystudentstore har som mål att främja handel av begagnad och billig kurslitteratur, studentlitteratur och andra böcker som studenter kan behöva vid sina studier. Vidare får givetvis även studentlägenheter, cyklar, osv köpas eller säljas via vår sajt. Det finns även möjlighet att jämföra priser på nya böcker från internetbokhandlarna.