Snabbläsning - Hur gör man?

Snabbläsning

Vad är snabbläsning?

Snabbläsning är som det låter, en metod för att läsa igenom texter snabbt. I många fall handlar det om att man inte har den tid som krävs för att man ska läsa varje ord i en bok och förstå allt på djupet. Här handlar det istället om att man läser igenom en text snabbt för att få en övergripande uppfattning om vad den handlar om, inget djupdykande utan bara snabb genomläsning för att få ut det man behöver av texten. Det kan låta som en metod som inte är helt okej och som man inte får använda, men tvärtom så är det många skolor och framför allt högskolor och universitet som förespråkar och informerar om snabbläsning som metod.

Snabbläsning (speedreading) är värdefullt att kunna när man ska plöja igenom tjocka böcker inför tentan eller bara har kurslitteratur som inte är tillräckligt intressant för att djupdyka i och där en övergripande förståelse räcker.  Svensk studentlitteratur är fortfarande någorlunda kompakt även om vi har vissa längre böcker. Den amerikanska studentlitteraturen känns däremot nästan alltid för lång, som att författaren har fått betalt utefter antal ord som han/hon skrivit. I dessa fall är snabbläsning värdefullt att kunna. 

 

Hur fungerar snabbläsning?

För att förstå en text så behöver du inte förstå varje ord. Vi förstår helheten även genom att bara läsa enstaka ord. Om du läser en text noggrant och ordentligt flera gånger så har du förmodligen förstått exakt lika mycket som om du läser den snabbt och bara fokuserar på vissa ord. Det är grunden i snabbläsning, sedan finns det ett flertal tekniker att använda sig av. En vanlig teknik är att fokusera blicken på endast två till tre ställen per rad, istället för att läsa varje enskilt ord. På så sätt ska flera ord tas upp åt gången, problemet med denna teknik är dock att den gula fläcken i ögat bara tar emot ljus från 1,5 grader av synfältet vilket försvårar denna teknik. Ett annat sätt är att vänja sig av vid att ljuda orden tyst för sig själv medan man läser dem. Detta utgör en blandning utav subvokalisering, alltså att läpparna verkligen rör sig och utläser orden vi läser tyst, och fonologisk aktivering, som är den röst som vi kan höra inom oss när vi läser. Vissa forskare påstår att detta är något som är absolut nödvändigt för läsförståelsen. Det finns mycket forskning kring snabblässning och mycket av den tyder på att det verkligen fungerar om den används på rätt sätt. Flera oberoende studier som utförts i USA bekräftar att metoden verkligen fungerar.

 

När används snabbläsning?

Snabbläsning används förstås främst när deadline närmar sig eller när man av någon annan anledning måste hinna läsa något på begränsad tid. Men du kan förstås använda det precis när du vill. Det är ett bra och enkelt sätt att spara tid, vilket är välbehövligt framför allt för studenter och när det finns flera skolarbeten eller andra aktiviteter som kräver uppmärksamheten och tiden. Lär man sig tekniken så kan man helt enkelt använda det när man vill, och därmed spara in tid på den sega läsningen, för att kunna lägga tiden på andra saker istället. Att man skulle lära sig bättre genom att läsa långsamt och noggrant är inte sant, man lär sig faktiskt lika bra genom snabbläsning. Så med andra ord finns ingen anledning att inte lära sig det.

 

Tips för snabbläsning

På internet finns det flera datorbaserade program för att träna upp sin snabbläsningsförmåga. Till exempel Best Reader, som är utav de mest kända. QuickReader är ett annat alternativ, som är en app som finns att köpa i iTunes.

Det finns många hjälpmedel till snabbläsning och många värdefulla tips för den som behöver, men det handlar framför allt om att börja träna. Testa olika tekniker och se vad som fungerar för dig. Bestäm dig för att läsa ett visst antal sidor per dag, eller ett visst antal böcker, med en viss teknik och gå sedan vidare och testa en annan för att se vilken som fungerade bäst. Snabbläsning är egentligen inte så svårt som det kan verka, det handlar bara om att lära sig de tekniker som fungerar.

 

Böcker om snabbläsning

För den som vill lära sig mera om snabbläsning och få bra tips att använda sig av så finns det böcker inom ämnet. Nedan listar vi de tre bästa snabbläsningsböckerna. ”Snabbläsning – vägen till effektivare läsning” av Niklas Johansson, ”Lästekniker och lässtrategier” av Peter Stray Jorgensen och ”Lär dig Speedreading, mindmapping och minnesteknik” av Tuny Buzan är några exempel.


Snabbläsning - Vägen till effektivare läsning
Snabbläsning – vägen till effektivare läsning
I denna bok får du goda instruktioner för hur du snabbt kommer igång och lär dig tekniken bakom snabbläsning. Det är inte hokus pokus och kräver inga övernaturliga krafter. Detta är den billigaste boken på marknaden, och den rekommenderas varmt av lärare och elever.
Pris och mer information finns här

 

Lästekniker och lässtrategierLästekniker och lässtrategier
Boken Lästekniker och lässtrategier ger dig riktlinjer för hur du medvetet och praktiskt kan planera, målsätta och genomföra din läsning. Den danske författaren Peter Stray Jørgensen, som är verksam vid Köpenhamns universitet, har flerårig erfarenhet inom ämnet och är en klippa när det gäller utlärning av snabbläsning och inlärningsteknik. 
Pris och mer information finns här

 

Lär dig speedreading, mindmapping och minnesteknikLär dig speedreading, mindmapping och minnesteknik
Med hjälp av snabbläsning, tankekartor och minnesteknik kan du bli effektivare i skolan. Mindmapping-experten Tony Buzan har skrivit denna bok och den ger en mängd smarta tips och praktiska verktyg. Fokus ligger på att öva upp din snabbläsningsförmåga och lättare få dig att minnas vad du läst. Ingenting är omöjligt. 
Pris och mer information finns här.